Äänituotanto

Paranna online- ja offline-tuotteidesi saavutettavuutta tekstin puheeksi muuntavan toiminnon avulla.

Äänituotannon ratkaisumme

  • ReadSpeaker speechMaker -sovelluksella voit luoda manuaalisesti omia äänitiedostoja käyttäen uusinta tekstin puheeksi muuntavaa teknologiaa. Se tukee laajaa valikoimaa kieliä ja ääniä, ja äänitiedostoja voidaan käyttää verkkosovelluksissa, mobiilisovelluksissa, esityksissä tai verkko-opiskelumateriaaleissa sekä verkossa että verkon ulkopuolella
  • ReadSpeaker TTS Production API tarjoaa puheen tuotannon verkkopalveluna helppokäyttöistä HTTP-pohjaista sovellusliittymää käyttäen. Sen avulla voit käyttää korkealaatuisia ääniä monilla eri kielillä ja sovelluksesi/ohjelmistosi voi lähettää tekstiä ja vastaanottaa tekstistä puheeksi muokattuja äänitiedostoja.
  • Saavutettavat julkaisuratkaisut verkkokirjojesi ja dokumenttiesi saavutettavuuden parantamiseen.