Go to Menu Search on ReadSpeaker.com

Äänet

Choose from ReadSpeaker’s portfolio of highly accurate, Microsoft Speech API-compliant TTS voices for use in all types of MS SAPI applications

Äänet


VoiceText TTS -äänet

 

Jotta saisit aikaan erinomaisia teksti puheeksi -ääniä, ReadSpeaker TTS -kehitystiimi arvioi huolellisesti sopivimmat puhujat kutakin TTS-persoonaa varten. Monimutkainen valintaprosessi varmistaa, että vain laadukkaimmat synteettiset äänet otetaan käyttöön. Alkuvaiheeseen liittyy kunkin puhujan äänen taiteellisten, kaupallisten ja teknisten ominaisuuksien arviointi, mikä tarkoittaa kattavien ehtojen valvontaa. ReadSpeakerin hyödyntämät puhujat ovat yleensä näyttelijöitä tai koulutettuja ammattipuhujia.

Kunkin ääniehdokkaan yksittäiset suoritusparametrit mitataan ja verrataan, ja niistä laaditaan lista. Kun puhuja on valittu, hän työskentelee ReadSpeaker -henkilökunnan kanssa usean viikon ajan. Tänä aikana puhujamme äänittää vaativan käsikirjoituksen, joka on suunniteltu tallentamaan kaikki ominaisuudet, joita tarvitaan kattamaan kaikki työstämämme kielen äänikuviot viimeisintä yksityiskohtaa myöten. Tämä käsikirjoitus tallennetaan puhujan omalla luonnollisella äänellä. ReadSpeaker -äänikehitystiimi tarkkailee äänitysprosessia läheisesti ja havaitsee pienimmätkin poikkeamat ääntämisessä, korostuksessa ja tyylissä.

Tämän prosessin tuloksena on massiivinen äänitallenteiden kokoelma, jonka yhtenäisyys on varmistettu perusteellisesti ja toistuvasti. Jos havaittavissa on pieninkin ongelma, edessä on paluu studioon.

TTS-äänen luomisen toisessa vaiheessa käsitellään puheäänitteet ja luodaan runsaat merkinnät, joissa jokainen sana, foneemi ja painotus merkitään useiden muiden osa-alueiden ohella. Tallenteet ja niiden merkinnät yhdistetään äänitietokantaan, jota VoiceText-ydinmoduuli hyödyntää.

Merkintäprosessin aikana tekninen tiimi tekee ihmeitään ja käyttää tehokasta keinoälyn ja koneellisen opiskelun tekniikkojen yhdistelmää suurissa tietomäärissä. Huippuluokkaisia menetelmiämme täydentää asiantunteva kieliosaamisemme.

Tällöin syntyy uusi ReadSpeaker TTS -äänipersoona. Mutta lisäksi hyödynnämme sitä, kun tarkastellemme uutta TTS-ääntä, ja kyseistä kieltä äidinkielenään puhuvat asiantuntijat arvioivat sen pienimpiä yksityiskohtia myöten perusteellisessa laadunvarmistusprosessissa. Kaikki mahdolliset virheet ja epätäydellisyydet korjataan.

Yksi ReadSpeakerin ainutlaatuisista ominaisuuksista on jatkuva kehitysprosessimme. Optimaalisen palaute- ja päivitysjärjestelmän ansiosta TTS-ohjelmistomme oppii jatkuvasti sen jälkeenkin, kun se on otettu käyttöön.

ReadSpeaker suhtautuu edistyksellisimpien ja laadukkaimpien TTS-äänten kehittämiseen intohimoisesti. Itse asiassa ulkopuoliset asiantuntijatarkkailijat arvioivat ReadSpeakerin TTS-äänet markkinoiden tarkimmiksi. Asiakkailtamme saamamme innostunut palaute vahvistaa, että me toimitamme parhaat mahdolliset TTS-ratkaisut onnistuneita online- ja offline-sovelluksia sekä upotettuja ja palvelinpohjaisia sovelluksia varten kaikkialla maailmassa.

Sitoutumisemme erinomaisten TTS-ratkaisujen toimittamiseen on mahdollista, koska taustalla on tinkimätön tuotantoprosessimme, joka on suunniteltu takaamaan ne laatutasot, jotka ovat ansainneet ReadSpeakerin TTS:lle asiakkaiden luottamuksen eri maista ja eri markkinoilta.

 


AINUTLAATUISET MUKAUTETUT ÄÄNET

 

Jos strategianasi on tarjota ainutlaatuinen asiakaskokemus ja haluat viedä tuotemerkkisi houkuttavuuden täysin uudelle tasolle, yksi tehokkaimmista tavoista erottua massasta on käyttää mukautettua ääntä edustajanasi. Mukautettu ääni saa tuotemerkkisi erottumaan joukosta ja luo voimakkaan siteen asiakkaisiisi erilaisilla yhteydenpitokanavilla. Jos joku kuuluisuus tai muu puhuja heijastaa tuotemerkkiäsi parhaiten, ja haluat käyttää hänen ääntään aina kun tarvitset, ReadSpeaker voi luoda mukautetun TTS-äänen sinua varten.

ReadSpeakerin VoiceText-moduuli hyödyntää ainutlaatuista tekstin normalisoinnin, sanastohaun, grafeemista foneemin -mallinnuksen, prosodiamallinnuksen, käsikirjoituksen luomisen, puhujan tallennuksen ja akustisen tietokannan luomisen yhdistelmää, joka varmistaa, että VoiceText TTS -äänten erinomainen ja luonnollinen laatu parantaa käyttökokemusta kaikilla markkina-alueilla. Kunhan saamme puhujasi studioon, voimme luoda mukautetun äänen vain sinun käyttöösi.


Ole meihin yhteydessä, jos haluat keskustella mukautetuista TTS-äänivaatimuksistasi


Käyttökohteita ovat autot, asiakaspalvelukeskukset, digitaaliset avustajat ja keskustelubotit, sähköinen kaupankäynti ja mobiilikaupankäynti sekä elektroniset laitteet.