Keskustelubottiin voi helposti lisätä luonnolliselta kuulostavia koneääniä, jotka tekevät julkisen palvelun käytöstä aidosti miellyttävämpää kaikille

Käyttäjäkokemukseen ja innovointiin perehtyneet julkishallinnon asiantuntijat tietävät, kuinka perusteellisesti kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut digitalisaation myötä. Jatkuvasti verkossa olevat kansalaiset odottavat, että myös julkisen sektorin palvelut ovat aina saatavilla. Miten tekoälyyn perustuva äänisynteesi voisi olla tässä avuksi? 

Tavoitteena tasapuoliset palvelut kaikille kansalaisille

Paikallisten ja kansallisten viranomaisten tehtävänä on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus saada ajankohtaista tietoa yksilöidysti ja vaivattomasti. Yksityisen sektorin tavoin myös julkinen sektori on joutunut pohtimaan, miten palveluja voitaisiin tarjota tasapuolisesti kaikille kansalaisille ikään, esteettömyyteen tai kielitaitoon katsomatta. 

Kontaktipisteitä on monissa eri kanavissa: internetissä, mobiilipalveluissa ja sosiaalisessa mediassa. Kanavasta huolimatta palvelujen pitäisi kuitenkin olla kaikkien kansalaisten saatavilla. Digitalisointi antaa mahdollisuuden huomioida kansalaisten muuttuvat tarpeet ja odotukset entistä paremmin. Digitalisointi on myös keino tehostaa toimintaa: Kun toistuvat tehtävät automatisoidaan sähköisten ratkaisujen avulla, asiakaspalvelun työntekijät voivat keskittyä hoitamaan haastavampia tehtäviä. Tämä parantaa työtyytyväisyyttä. Automatisointi onnistuu, vaikka toistuvien tehtävien määrä olisi suuri. Automatisointiin käytettävät sähköiset ratkaisut ovat myös kustannustehokkaita, joustavia ja skaalautuvia.

Digitalisoinnin ensimmäisessä vaiheessa monet julkisten palvelujen tarjoajat ottavat käyttöön tekstipohjaisia keskustelubotteja, jotka välittävät tietoa ja vastaavat yleisimpiin kysymyksiin verkkosivustoilla tai mobiilisovelluksissa. Vaikka tekstipohjaiset keskustelusovellukset ovat hyväksi havaittu ja turvallinen ympäristö automatisoidulle vuorovaikutukselle, tämä palvelutapa ei kuitenkaan ole täysin demokraattinen.

Ääniteknologiaa hyödyntävät keskustelubotit ovat inklusiivisin sähköinen ratkaisu

Kuva chatbotista, jossa on tekstiä puheeksi muuttava ääni

Tekstipohjaiset keskusteluratkaisut ovat hyvä apuväline kansalaisten ja viranomaisten välisessä vuorovaikutuksessa. Koska julkisella sektorilla noudatetaan World Wide Web Consortiumin (W3C) saavutettavuusohjeita, on äärimmäisen tärkeää, että viranomaisten kaikki verkkopalvelut ovat yhtä saavutettavia. Kun keskusteluratkaisujen ohella käytetään tekoälyyn perustuvaa puheteknologiaa, palvelut ovat saavutettavia myös niille kansalaisille, jotka suosivat puhuttuja keskusteluja, joiden lukutaidossa on puutteita tai jotka eivät puhu käytettyä kieltä äidinkielenään.

Laadukas puhesynteesi takaa saavutettavuuden

Meillä on hyviä uutisia: ReadSpeakerin teknologian avulla keskustelubotin teksti on helppo muuntaa luonnolliselta kuulostavaksi puheeksi ottamalla käyttöön ohjelmistorajapinta (API) keskustelubotissanne. Vuorovaikutus paranee, kun keskustelubotit voivat lukea ääneen dynaamista sisältöä ja valita automaattisesti juuri sopivat yksilölliset vastaukset eri käyttäjäryhmille.

Kuten palveluntarjoajat tietävät, käyttäjät arvioivat usein laatua vuorovaikutuksen ja sähköisten palvelujen käyttäjäkokemuksen perusteella. Niiden pohjalta luodaan myös yleisemmin mielikuva julkisista palveluista ja palvelujen toimivuudesta.

Puhe parantaa käyttäjäkokemusta kaikissa julkisen palvelun kontaktipisteissä

Kansalaiset ovat vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa yleensä silloin, kun he maksavat veroja, uusivat ajokortteja tai tiedustelevat etuuksiin liittyviä asioita. Mielikuva julkisista palveluista luodaan näiden tilanteiden perusteella. Julkisten palvelujen täytyykin olla laadukkaita ja johdonmukaisia, jotta paikalliset ja kansalliset viranomaiset säilyttäisivät kansalaisten luottamuksen ja arvostuksen.

Tarve luotettaviin, skaalautuviin ja tasalaatuisiin palveluihin korostuu, kun järjestelmät ruuhkautuvat esimerkiksi pandemian kaltaisessa poikkeustilanteessa, jossa kyselyjen määrä kasvaa yllättäen. Jos palvelut eivät vastaa odotuksia, luottamus julkisiin palveluihin rapautuu.

ReadSpeaker tarjoaa käyttöönne kehittyneitä tekstistä puheeksi -ratkaisuja

ReadSpeaker on jo yli 20 vuoden ajan tehnyt yhteistyötä kunnallisten ja kansallisten viranomaisten kanssa ympäri maailman. Ehkäpä paikalliset tai kansalliset viranomaisesi ovat jo päättäneet varmistaa verkkosisällön saavutettavuuden ReadSpeakerin webReader-työkalun avulla. Tämä ratkaisu muuntaa verkkosisällön luonnolliselta kuulostavaksi puheeksi, mikä auttaa jokaista käyttäjää lukemaan ja ymmärtämään sisällön.

Ratkaisumme kunnioittavat käyttäjien yksityisyyttä ja ovat GDPR-asetuksen mukaisia: ReadSpeaker ei koskaan luovuta asiakkaiden tai loppukäyttäjien tietoja kolmansille osapuolille, ja ReadSpeaker käyttää palveluissa ainoastaan omia palvelimiaan, jotka sijaitsevat EU:n alueella ReadSpeakerin omassa palvelinkeskuksessa. 

Tarjoamme käyttöönne yli 90 luonnolliselta kuulostavaa tekoälyyn perustuvaa synteettistä ääntä yli 30 eri kielellä. Ääniteknologiamme toimii kaikilla alustoilla ja lisää puhetoiminnon välittömästi tekstipohjaiseen keskustelubottiisi. Voit käyttää ReadSpeakerin puheteknologiaa luotettavasti kaikissa sovelluksissa niin verkossa kuin ilman verkkoyhteyttä. Testaa demosivullamme, miltä keskustelubottisi tavallisimmat vastaukset kuulostavat synteettisten ääniemme lukemana.

Ota luonnolliselta kuulostava puhesynteesi helposti käyttöön keskustelubotissasi

Tarvitaan vain kolme helppoa vaihetta, jotta keskustelubottisi alkaa tuottaa puhetta.   

  1. Valitse kielet ja äänet, joita haluat käyttää
  2. Ota mieluiset ReadSpeaker-äänet käyttöön järjestelmässäsi käyttämällä ReadSpeakerin API-avainta ja kopioimalla koodimme. Toimitamme koodin yleisimpiä ohjelmointikieliä varten, esim. PHP, Java, C# ja iOS.
  3. Tarvitsetko apua? Tukitiimimme auttaa mielellään, jos tarvitset tarkempia ohjeita tai tietoja.
Henkilö kirjoittaa kannettavalla tietokoneella ja chatbot puhuu ääneen puhekuplissa.

Jos haluaisit käyttää luonnolliselta kuulostavia ääniä julkisen palvelun keskustelubotissa, ota meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää!