Go to Menu

Audio izglītojošām institūcijām

Uzlabotu audio mācību rīku komplekts

Sazinieties ar mums

Audzēkņiem mācību procesā pieejams uzlabotu audio mācību rīku komplekts kas ļauj tiem izmantot skaļas lasīšanas atbalstu.

ReadSpeaker palīdz institūcijām atbalstīt studentus visa veida kursadarbos, uzlabojot lasītprasmes un mācību rezultātus, piesaistot un saglabājot daudzveidīgāku studentu skaitu un palielinot kursu pabeigšanu.

Tāpēc, ka rīki ir vienkārši iestrādājami un pieejami visās platformās un visam saturam, ReadSpeaker runas rīki atbalsta studentus, lai arī kur tie atrastos, un ko studētu. Vai tā ir lasīšana, rakstīšana vai matemātika, novērtējumi, ZTMI (zinātne, tehnoloģijas, matemātika, inženierija), pētījumu veikšana, pierakstu veikšana, mācīšanās, vai cits teksta izmantošanas veids, ReadSpeaker risinājumi atbalsta studenturs visā viņu izglītošanās laikā.

Institūcijas, kas nodrošina ar runu atbalstītu saturu:

  • Uzlabo mācīšanās iznākumu, izpilda studentu panākumu mērķus, palielina kursu beidzēju skaitu
  • Ievēro pieejamības prasības
  • Piesaista un saglabā daudzveidīgu cilvēku skaitu, palielinot uzņemšanas apjomu
  • Padara individuālās izglītības programmas budžetu efektīvāku

K12

Lasītprasmes atbalsts un mācību līdzekļi

Piedāvājot audio palīgrīkus kā palīgtehnoloģijas, studenti var turēt līdzi vienaudžiem un uzlabot izpratni, motivāciju un pašapziņu. Studentiem, kuriem ir grūtības lasīt, palīdz dekodēt, tādējādi viņi var koncentrēties uz saturu, nodrošinot studiju neatkarību. Audio spēlē lielu lomu individuālajos studiju plānos.

Augstākā izglītība

Piesaistiet un saglabājiet studentus

Audio palīgrīki palīdz institūcijām uzlabot pieejamību un atbalstīt dažādus izglītojamos ar dažādām mācīšanās izvēlēm, un palīdz tiem gūt panākumus un pabeigt kursu.

Valodu apguvēji

Valodu atbalsts, tulkojumi un lasītprasme

Audio iespēja dod papildu atbalstu tiem, kuri mācās svešvalodas.

ReadSpeaker risinājumi ir viegli iestrādājami mācību vadības sistēmās un mācību vidēs.

“ReadSpeaker ļauj “Union County College” nodrošināt daudzveidīgu saturu saviem izglītojamajiem. Šādā veidā tiek iesaistīta dzirdes maņa, kas daudziem ir vadošā, tādējādi palīdz virzīties uz mācību iestādes veiksmīgu absolvēšanu.”

Beth Ritter-Guth, mācību dizaina direktors un Amerikas lepnums

ReadSpeaker izglītībai

STUDENTIEM PIEEJAMS VIENKĀRŠI LIETOJAMS AUDIO MĀCĪBU RĪKU KOMPLEKTS

Lasīšanas, rakstīšanas un mācīšanās rīki nodrošina uzlabotu audio mācīšanās pieredzi.

 

Audio atbalsts visā skolas teritorijā

ReadSpeaker mācību vadības sistēmās

Nodrošiniet runas atbalstītu visu kursu saturu un nodrošiniet audio mācīšanās palīgrīku komplektu ar paplašinātu rīkjoslu iestrādātu mācību vadības sistēmās.

Izmantojot ReadSpeaker webReader un ReadSpeaker docReader, teksts jebkurā digitālā formātā ir teksta pārveidotāja skaņā (TPS) atbalstīts un izcelts ar šiem iestrādātajiem skaļas nolasīšanas risinājumiem visām mācību vadības sistēmām.

Intensīvs lasītprasmes atbalsts

ReadSpeaker TextAid

Lasītprasmes atbalsts, nodrošinot personisku lasīšanas, rakstīšanas un mācību rīku.

Studenti var piekļūt jebkuram saturam viegli lietojamā palīgrīkā, īpaši izveidotam cilvēkiem, kuriem ir lasītprasmes grūtības, kā arī tiem, kuri apgūst valodu. Iekļauj spraudņus pārlūkprogrammās Google Chrome (tiešsaistē un bezsaistē), Opera, Microsoft Edge un Firefox.

Open laptop on the desk, with online study on screen

ReadSpeaker novērtējumiem

Nodrošiniet vienlīdzīgus konkurences apstākļus eksāmenos, testos, un novērtējumos.

Skaļas nolasīšanas atbalsts palīdz studentiem saprast instrukcijas un novērtēšanas jautājumus. Pedagogi var koncentrēties uz mācību uzraudzību un novērtēšanu.

ReadSpeaker speakUp

Viegli pieejams spraudnis ļauj lasīt Microsoft dokumentus bezsaistē.

“Nodrošināt, lai mūsu kursi būtu multimediju ziņā bagāti un piemēroti visiem izglītojamajiem – tas ir mūsu misijas centrālais elements. ReadSpeaker ir lieliski piemērots, jo tas visiem mūsu studentiem sniedz iespēju informāciju uztvert audiāli. ReadSpeaker integrācija ar D2L mācību vidi VHS ļāva viegli ieviest uz pārlūku balstītu risinājumu. Bija vajadzīgas tikai dažas sekundes, lai šis risinājums būtu pieejams kursa līmenī un visos stundu dokumentos, un VHS studentiem visas kursa tīmekļa lapas un dokumenti tika nolasīti ar viena klikšķa palīdzību. Kopš šīs tehnoloģijas ieviešanas esam patīkami pārsteigti, cik populāra un pieprasīta tā ir kļuvusi mūsu studentu vidū.”

Storie Walsh, Virtual High School, mācību tehnoloģiju direktors


Aplūkojiet, ko studenti dara ar audio palīgrīkiem

 

Veidojiet personalizētu lasīšanas pieredzi

Studenti izvēlas fontu, krāsas un kontrastu, lasīšanas ātrumu, balsi u.t.t.

 

Straumēšanas nodarbības

Straumēšanas nodarbības, lai dzirdētu audio versiju, izmantojot klausīšanās funkciju vai lejupielādētu MP3 failu bezsaistē.

 

Koncentrēšanās skolēniem ar koncentrēšanās problēmām

Simple View izmantošana, lai parādītu saturu vienkāršā tekstā, vai Page Mask, Screen Mask un Reading Ruler izmantošana.

 

Pētījumu rakstīšana

Studenti var augšupielādēt rakstus, veidot anotācijas, krāt un sakārtot svarīgāko, pārskatīt rakstu, lai pārbaudītu teikumus un kļūdas.

Piezīmju veikšana ar kamerām

Liels skaits studentu uzņem fotoattēlus ar mobilo telefonu palīdzību. Izmantojot “attēls uz teksta” funkciju attēli var tikt noklausīti un rediģēti

Women working on a computer

 

Vārdu krājuma palielināšana

Tulkotājs un vārdu meklētājs var tikt izmantots, lai redzētu un dzirdētu tulkojumus un definīcijas, uzlabojot izpratni un vārdu krājumu.

 

Rakstīšanas grūtības

Izmantojot diktēšanas palīgrīku, studenta runātais tiek pārvērsts tekstā. Gramatika un pieturzīmes var tikt rediģētas pēc tam.

 

Novērtēšanai

Studenti var klausīties testus pat tad, ja nav pieejams interneta savienojums drošības apsvērumu dēļ.

 

Dalīšanās ar dokumentiem

Dokumentu īpašnieki un/vai koordinatori var dalīties ar dokumentiem ar vienu vai vairākiem lietotājiem.

ReadSpeaker risinājumi nekavējoties palielina mācību satura sasniedzamību, izveidojot jebkāda teksta audio versiju. Ir pierādīts, ka šī bimodālā satura pasniegšana uzlabo vārdu atpazīšanu, vārdu krājumu, izpratni, valodas izrunas plūdumu, precizitāti, kā arī paaugstina motivāciju un pašapziņu.