For å gjøre tekstinnhold om den globale idretten tilgjengelig for et bredere publikum FIFA lagt Readspeaker Enterprise Highlighting til nettstedet sitt. Tekst-basert nettinnhold fra FIFAs nettsted er nå italesatt, noe som gjør at besøkende fra hele verden kan lytte til innholdet i et optimalt format tilpasset den enkeltes behov og preferanser. FIFA World Cup nyhetsartikler er for eksempel nå tilgjengelige på seks hovedspråk: engelsk, fransk, tysk, spansk, arabisk og portugisisk. Med ReadSpeaker Enterprise Highlighting kan fotballfans verden over lytte til innhold mens den oppleste teksten blir merket.