Lydproduksjon

Øk tilgjengeligheten til dine online- og offlineprodukter med våre tekst-til-tale-løsninger.

Våre ulike løsninger for lydproduksjon

  • ReadSpeaker speechMaker lar deg genere egne lydfiler med den nyeste tekst-til-taleteknologien.  Tjenesten kan brukes med mange ulike språk og stemmer, og lydfilene kan brukes både online og offline i web- og mobilapplikasjoner, presentasjoner eller e-læringsmateriale.
  • ReadSpeaker TTS Production API tilbyr taleproduksjon som web-tjeneste gjennom et enkelt http-basert API. ReadSpeaker TTS Production API er enkelt å bruke, har høy kapasitet og gir tilgang til høykvalitetsstemmer som leser på mange språk og lar applikasjonen/programvaren sende tekst og motta tekst-til-tale-genererte lydfiler.
  • Løsninger for tilgjengelighetsbasert publisering (Accessible Publishing solutions) øker tilgjengeligheten til dine e-bøker og dokumenter.