Priser

ReadSpeaker tilbyr et bredt utvalg løsninger for å møte behovet hos våre kunder og deres ulike prosjekt.

Vi har ulike prismodeller, og kan tilpasse prisene våre avhengig av behovene i din virksomhet. Vi opererer også med rabatter i tilknytning til mengde, markedsføring og/eller flerårsavtaler (langtidskontrakter).

Kontakt oss gjerne for et tilbud.

Løsninger for lydproduksjon og applikasjonsutvikling

Våre løsninger for lydproduksjon og applikasjonsutvikling prises per tegn og antall taletimer. Vi tilbyr rabatt ved større bestillinger.

Løsninger for tilgjengelighetstilpasset publisering

Våre løsninger for tilgjengelighetstilpasset publisering prises per side eller antall taletimer. Vi tilbyr rabatt ved større bestillinger.

Løsninger for web, online-dokumenter og  skjemaopplesing

Vår mest populære tjeneste ReadSpeaker Enterprise Highlighting, har et oppstartgebyr (engangssum), i tillegg til en årlig pris.

Avhengig av hvilket segment man tilhører, beregnes den årlige prisen ulikt.

  • For kommuner og fylker baseres pris på innbyggertall.
  • For utdanningsinstitusjoner baseres pris på antall studenter.
  • For øvrige kunder med nettsteder eller andre online-miljøer baseres pris på antall sidevisninger per måned.

Våre produkter for opplesing av onlinedokument og skjema har en lignende prisstruktur.

Vi tilbyr rabatter til ideelle organisasjoner, i tillegg til flerårsavtaler, rammeavtaler som omfatter flere nettsteder og synliggjøring av virksomheten vår.