Go to Menu

ReadSpeaker Enterprise Highlighting

Utvid rekkevidden av ditt online-innhold ved opprette en lydversjon av nettstedet ditt på et øyeblikk.

Web-lesing

Når brukeren klikker på Lytt-knappen, åpner ReadSpeaker Enterprise Highlighting spilleren og begynner å lese innholdet på siden. Du kan også sette inn annonser og annet innhold inn i spiller-området. Teksten blir dessuten uthevet mens den leses, noe som er med på å forsterke forståelsen av teksten. Brukerne kan bestemme lesehastigheten og hvordan teksten skal utheves fra Innstillingermenyen, enten setning for setning eller ord for ord. De kan også velge å lytte til bestemte deler av siden ved å markere den ønskede teksten. ReadSpeaker Enterprise Highlighting kan også brukes på iPhone/iPad med en HTML5-spiller som standard når mobile Apple-enheter blir brukt.

Flere valg for å oppnå komplett funksjonalitet

  • ReadSpeaker docReader™ lar brukerne lytte til online-dokumenter i PDF, Word og andre formater.
  • ReadSpeaker formReader™ gir brukerne stemme-assistanse under utfylling av online skjemaer.
  • Plugins for flere populære publiseringssystemer (CMS) gjør implementeringen enda enklere.
  • Vi kan tilpasse ReadSpeaker Enterprise dine behov og behovene til brukerne dine.

WCAG 2.0 Compliant

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) gir et bredt spekter av anbefalinger for å gjøre web-innhold mer tilgjengelig. ReadSpeaker Enterprise Highlighting er svært godt tilpasset de fire prinsippene i WCAG 2.0.

Produktark

ReadSpeaker ReadSpeaker Enterprise Highlighting (åpnes i ReadSpeaker docReader)