Go to Menu

ReadSpeaker speechCloud API

Økt interaktivitet og brukvennlighet med talesatte apper og enheter.

Kontakt oss

Sky-basert talegenerering

ReadSpeaker speechCloud API er en online tekst-til-tale-API som talesetter skrivebord-, web og mobilapplikasjoner, samt internettilkoblede enheter.

ReadSpeaker speechCloud API har høy kapasitet, og er dessuten enkelt å bruke og integrere. Det gir deg tilgang til kvalitetsstemmer på ulike språk, som kan lese teksten i appen eller enheten din.

Stadig flere enheter har nettilgang, og dermed øker behovet for audio-interaktivitet.

ReadSpeaker speechCloud API imøtegår dette behovet ved å la applikasjoner/programvare sende og motta tekst-til-tale genererte lydfiler som kan spilles av på internettilkoblede apper og enheter.

Funksjoner

Innebygd kunde-spesifikk ordbok, der kunden selv kan bestemme hvordan enkeltord leses opp

Flere lydfilformater (A-law, u-law, PCM, WAV, Ogg, MP3)

Et bredt utvalg språk og stemmer, med den mest avanserte talesyntese

Eksempelkode på ulike programmeringsspråk: Java (Android), Objective C (iOS), PHP, ASP, Flash/ActionScript

Statistikkgrensesnitt (via web og API)

Web-grensesnitt som både er enkelt å bruke og inneholder alt du trenger for å komme i gang

Enkel, online-betalingsløsning der du får tilgang til default-stemmer ved å kjøpe API-kreditt

Fordeler

Med ReadSpeaker speechCloud API, kan du

Enkelt gjøre programvare og enheter mer interaktive og brukevennlige med pay-as-you-go.

Treffe brukerne der de er og hvordan de foretrekker å forholde seg til dine produkter og tjenester.

Sømløst og kostnadseffektivt talesette alle type apper og enheter uten bruk av en ressurskrevende tekst-til-tale-motor.

Talesett en rekke applikasjoner og enheter

Utviklere kan nå bruke ReadSpeaker speechCloud API for å lage ulike typer snakke-apper og enheter man finner på Internet of Things, som for eksempel

Husholdningsapparater
Interaktive tavler
Tilkoblede bilder
Medisinske enheter
Interaktive kiosker
Snakkende klokker
Oversettingsapper
Sosiale nettverkslesere
Navigasjons-apper
Audio-guider
Industrielle enheter
Ebok-lesere
E-postlesere
SMS-lesere
Uttale-apper
Snakkende notisbøker
Nyhetsapper
Vær-apper
Snakkende aksjekurser

Prøv det gratis

*Du blir videresendt  til ReadSpeaker Web Application Service Platform der du kan  opprette en testkonto for å talesette apper og enheter.  Kontakt oss hvis du ønsker en fullstendig oversikt over språk og stemmer og/eller mer informasjon om kvantumsrabatt. Merk: denne tjenesten gjelder kun strømming av lyd. Ingen statiske lydfiler kan produseres, lastes ned eller distribueres. Kontakt oss hvis du har spørsmål om lisensiering av lydfilproduksjon.

Begynn å bruke Tekst til tale til dag

Gjør produktene mer engasjerende med våre stemmeløsninger.

Kontakt