Wat is geletterdheid in een digitale wereld?

Op 8 september, vandaag, de internationale dag van de alfabetisering, wordt wereldwijd aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Het thema voor dit jaar is ‘Geletterdheid in een digitale wereld’. UNESCO organiseert op 7 en 8 september een tweedaags congres in Parijs. Hoofddoel is een antwoord te vinden op de vragen: welke lees- en schrijfvaardigheden hebben mensen nodig om in een alsmaar digitalere maatschappij  te kunnen functioneren? En welk beleid en welke programma’s kunnen bijdragen om mensen die laaggeletterd zijn deze vaardigheden bij te brengen en ze meer kansen te geven in dit digitale tijdperk?

Tekst-naar-spraak als wapen tegen laaggeletterdheid

ReadSpeaker ontwikkelt oplossingen die hierbij kunnen worden ingezet. Als websites en online documenten kunnen worden voorgelezen, worden zij ook toegankelijk voor de grote groep mensen die niet of moeilijk lezen. ReadSpeaker biedt hiervoor verschillende applicaties. Een voorleesknop op webpagina’s en naast online documenten zijn voor laaggeletterden de toegang tot digitale content. Zij kunnen meelezen met de voorgelezen tekst, wat makkelijker wordt gemaakt doordat de woorden en zinnen in verschillende kleuren worden gehighlight. ReadSpeaker heeft ook andere oplossingen voor ondersteuning bij het lezen die kunnen worden ingezet om digitale geletterdheid te bevorderen. Met ReadSpeaker TextAid kan iedere digitale tekst worden geüpload naar een persoonlijke bibliotheek om vervolgens te worden voorgelezen door levensechte stemmen. Daarbij zijn er verschillende leestools ingebouwd, zoals een leeslineaal en vergrote weergave van de voorgelezen tekst.

De internationale dag van de alfabetisering, 8 september, is een dag waarmee wij ons nauw verbonden voelen. Wij hopen dat door digitale content toegankelijker te maken met tekst to speech, ook laaggeletterden meer kansen zullen hebben in onze maatschappij.