De wet digitale toegankelijkheid vanuit het Europees Parlement is inmiddels echt van kracht in Europa. Eenvoudig is het niet, want er zijn een groot aantal richtlijnen aan verbonden, die elk vragen om eigen oplossingen. Men wil immers dat overheidsdiensten een drempelloze toegangspoort naar informatie zijn, en tal van diensten toegankelijk faciliteren. Deze blog geeft je handvatten en suggesties waarmee jouw overheidsdienst het makkelijker, en vooral toegankelijker, kan inrichten.

Hoe zit het nou precies?

De invoering van de wetgeving rondom het voldoen aan WCAG 2.1 vanuit het Europees Parlement brengt veel teweeg. Het is het sinds kort namelijk verplicht voor bijna alle overheidsdiensten en publiekrechtelijke instellingen in de EU om hun websites toegankelijk te maken, dit moet in lijn plaatsvinden volgens de WCAG 2.1 AA richtlijnen.

Deze wetgeving is sinds 23 september 2020 verplicht voor nieuwe én bestaande publieke websites. Datzelfde zal gelden voor alle nieuwe apps die worden gepubliceerd vanaf 22 juni 2021. Kortom, er is volop aandacht voor het toegankelijker maken van digitale overheids kanalen.

European union flag depicted on table with internet cable, wireless usb wi-fi adapter and router.

Het draait immers om mensen

Een op de zeven mensen in Vlaanderen (15%) is bijvoorbeeld laaggeletterd. Ter vergelijking in Nederland zijn dat er een op de zes (18%). Daarnaast heeft 19% van de mensen in Vlaanderen problemen met de digitale maatschappij, omdat ze niet over genoeg digitale vaardigheden beschikken. Dit gegeven alleen al vraagt om maatwerk en ondersteuning in het faciliteren van toegankelijkheid, juist bij essentiële instanties van de overheid. Daarmee wordt de digitale kloof verkleind voor iedereen. (bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/cijfers-over-geletterdheid)

Dat vraagt om daadkracht!

De complete lijst waaraan moet worden voldaan volgens de WCAG richtlijnen is heel uitgebreid. De meeste stappen moet je zetten in samenwerking met je webbureau, maar er zijn er ook een aantal zaken die je zelf op kunt lossen.

Een aantal oplossingen hoe je mensen in toegankelijkheid kan ondersteunen:

Dit kan je bijvoorbeeld intern aanpakken:

  • Het gebruiken van alt tekst, ofwel het duidelijk omschrijven van een afbeelding op de website door middel van een benaming en omschrijving.
  • Teksten schrijven op B1 niveau, zodat het voor iedereen makkelijk te begrijpen is. Bij een te lange of te ingewikkelde tekst kunnen mensen sneller afhaken.
  • Plaats een toegankelijkheidsverklaring op de website. Hierin staat concreet wat je doet en waar je naartoe werkt in het faciliteren van toegankelijkheid.

Hierbij kan ReadSpeaker helpen:

  • Audiodescriptie toevoegen aan je video’s, dit omschrijft bij stilte wat er te zien is op beeld.
  • Het toevoegen van een voorleeshulp om laaggeletterden en anderen met een leesbeperking, zoals bijvoorbeeld dyslexie, anderstaligen, ouderen met minder zicht/concentratie, te ondersteunen. Je kunt het hier op onze website direct uitproberen!

Alle baten helpen

Elke publieke website heeft een eigen vraagstuk wat al snel om maatwerk vraagt. Een voorleeshulp kan ideaal zijn en naadloos aansluiten bij het toegankelijker maken van je dienstverlening. Neem daarom gerust contact met ons op, we helpen je graag verder!