Aktes, contracten, testamenten en andere documenten die door de notaris worden opgesteld staan niet bekend om hun leesbaarheid. Toch wordt van iedereen die zo’n stuk moet gaan ondertekenen verwacht dat zij dat goed hebben doorgenomen. Blinden en slechtzienden zijn vaak afhankelijk van iemand die zij kunnen vertrouwen om de stukken aan hen voor te lezen. Laaggeletterden, dyslectici en alle mensen die moeite hebben met lezen, zouden door de tekst te horen beter kunnen begrijpen wat er in staat, maar zijn eveneens afhankelijk van iemand in hun omgeving die zij voldoende vertrouwen. Voor dit probleem heeft stichting FORCE een oplossing ontwikkeld, in samenwerking met Poort 80 en ReadSpeaker. Het betreft een website waarop de notaris alle stukken aan zijn cliënt kan toezenden in een beveiligde omgeving. De website www.toegankelijkenotaris.nl is voorzien van hoogwaardige spraaktechnologie die de teksten uitspreekt. De klant van de notaris kan de teksten dus in alle vertrouwelijkheid, in eigen omgeving, op elk gewenst moment en in eigen tempo lezen en beluisteren. Notarissen die deze service gebruiken, kunnen hun cliënten in het vervolg veel beter van dienst zijn. Op de website van FORCE, www.f-force.nl/content/nieuws.html, vindt u meer informatie over dit initiatief en de notariskantoren die reeds deelnemen.