Scholieren met een leesbeperking kunnen worden geholpen met tekst-naar-spraak technologie

De LAKS-monitor is een onderzoek naar de tevredenheid van scholieren in het voortgezet onderwijs. Eén op de drie scholieren (36%) geeft in de monitor 2016 aan te kampen met een of meerdere functiebeperkingen. Dit onderzoek wordt elke twee jaar gehouden door het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Het onderzoek wordt uitgevoerd door ResearchNed.

In de meeste gevallen (89%) is minstens een van deze beperkingen vastgesteld door een arts of specialist. De vijf vaakst genoemde beperkingen zijn: dyslexie (35%), ADHD/ADD (19%), long-/ademhalingsproblemen ((15%), migraine/ernstige hoofdpijn (12%) en een vorm van autisme (7%).
Bron: LAKS monitor 2016, blz. 67.

Naar de LAKS-monitor 2016 

Twee leerlingen aan een laptop waarvan eentje luistert naar een tekst terwijl het wordt voorgelezen.

Dat wil dus zeggen dat één op de acht leerlingen dyslect is. Die leerlingen hebben meer dan gemiddeld moeite met lezen en kunnen veel baat hebben van tekst-naar-spraak (ook wel text to speech) technologie. Applicaties die hen in staat stellen lesinhoud dat door de meeste leerlingen wordt gelezen aan zich te laten voorlezen. Zij kunnen er naar luisteren en tegelijkertijd meelezen. Dat wordt makkelijker voor ze gemaakt doordat de tekst word gehighlight terwijl het wordt voorgelezen. De zinnen en de woorden in aparte kleuren. De leerling leest dus mee met de highlighting. ReadSpeaker TextAid is zo’n applicatie. Naast het hardop voorlezen van alle digitale schoolmaterialen, biedt TextAid vele andere hulpmiddelen voor de leerling.

Lees hier meer over alle voordelen van ReadSpeaker TextAid op school