Gale, onderdeel van Cengage Learning, levert naslagwerk aan educatieve organisaties. Gale besteedt veel tijd aan het verkrijgen van feedback van studenten, leerkrachten en onderzoekers om haar aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken. Uit deze feedback is naar voren gekomen dat gebruikers graag zouden luisteren naar content. Om hier aan te voldoen, heeft Gale ReadSpeaker® geïntegreerd in haar online databases om tekst-naar-spraak capaciteit te bieden. Dit biedt Gale gebruikers de mogelijkheid om naar de content te luisteren terwijl ze lezen. Gale benadrukt dat toegankelijkheid de belangrijkste drijfveer is voor de implementatie van ReadSpeaker®.

Een van de belangrijkste dingen die we te horen kregen van onze klanten is dat we beter aan de behoeften zouden moeten voldoen van studenten voor wie het lezen van tekst op een scherm een uitdaging is, studenten met lees- en leerbeperkingen, studenten voor wie Engels de tweede taal is en studenten die een visuele beperking hebben. Vanuit deze feedback was het aanbieden van onze content middels een tekst-naar-spraak oplossing de meest logische stap.

Lees verder hoe ReadSpeaker® Gale studenten en onderzoekers helpt die geconfronteerd worden met een breed scala van uitdagingen – van mensen die weinig tijd hebben tot aan mensen met leesbeperkingen – zodat de educatieve content goed tot zijn recht komt. Of bekijk het persbericht van Gale op hun blog.