Gemeente BorsbeekVorig jaar werd de ambitie verkondigd dat tegen het jaar 2020 alle communicatie die te maken heeft met de Vlaamse overheid wordt vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) is initiatiefnemer van dit voorstel. Volgens haar komt er logischerwijs ook extra aandacht voor mensen die minder gemakkelijk contact maken met de overheid. “Hierbij vormt de automatische rechtentoekenning het belangrijkste sluitstuk: zeker voor de zwaksten in de samenleving betekent digitalisering van de overheid een enorme stap vooruit wanneer ze hierdoor automatisch bepaalde rechten toegekend krijgen.” (bron: deredactie.be). De voorleesfunctie van ReadSpeaker speelt hierin een belangrijke rol, door de digitalisering ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor mensen die voorheen zelf een creatieve oplossing moesten zoeken wanneer zij per post belangrijke informatie ontvingen. Men zou denken dat in de Westerse landen de problematiek van laaggeletterdheid geen kans maakt, maar niets is minder waar. Het is nog steeds een groeiend probleem, wat vraagt om een passende oplossing. Laaggeletterdheid kent vele gradaties, van slechts moeite hebben met begrijpend lezen, tot aan analfabetisme. Denk bijvoorbeeld aan dyslectici of mensen met een licht verstandelijke beperking. Vandaag de dag bestaat er de mogelijkheid om al deze informatie voor te laten lezen en de website voor iedereen toegankelijk te maken. Gemeentes zijn hierin koplopers, belangrijke informatie moet voor iedereen toereikend zijn. Alles wordt gedigitaliseerd en moet daarom ook toegankelijk worden gemaakt. Een mooi voorbeeld hiervan is Borsbeek, een verstedelijkte gemeente met een rijke historie. Toen de stad Antwerpen in 1983 fuseerde met zeven randgemeenten, werd Antwerpen in één klap de grootste gemeente van België en Borsbeek de kleinste binnen de provincie. Trots op haar onafhankelijkheid en ruim 10.000 inwoners, vaart dit dorp naast de stad resoluut haar eigen koers, ook wat betreft digitale dienstverlening en optimalisering. Begin dit jaar heeft deze vooruitstrevende gemeente dan ook besloten om de voorleesfunctie van ReadSpeaker op haar website te integreren. Alle tekst op www.borsbeek.be kan daardoor ook beluisterd worden, waardoor ze drempelvrij wordt voor iedereen die moeite heeft met lezen. De eerste resultaten zijn erg veelbelovend en ReadSpeaker kijkt uit naar een lange en constructieve samenwerking.