gemeente westerveldOf wij willen of niet, volledig digitale dienstverlening is de toekomst. Met name gemeentelijke websites ontkomen er niet aan. Het is dan ook haast vanzelfsprekend dat een bedrijf als ReadSpeaker zich daar anno 2016 steeds meer op richt. Wat hier en daar nog voor een hobbel in de weg kan zorgen, is dat bijna driekwart van de senioren die nu online is, verwacht de toenemende digitale dienstverlening niet te kunnen bijbenen. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO. Gemeentelijke instanties zijn genoodzaakt om een ‘vangnet strategie’ te ontwikkelen en hun pijlen te richten op gebruiksgemak voor iedereen. Neem de gemeente Westerveld, een pittoreske plattelandsgemeente met ruim 19.000 inwoners. De senioren is een grote groep binnen deze gemeente en dat betekent een uitdagende klus om deze doelgroep te binden aan de digitale dienstverlening. Maar desalniettemin zijn ze daar zeer zeker in geslaagd. Deze gemeente kan de boeken in van ReadSpeaker als succesvol voorbeeld in het gebruik van de voorleesfunctie. Volgens Jorien Hoving, webmaster van de gemeente Westerveld, is het een kwestie ‘van buiten naar binnen’ werken. De burger moet zo snel mogelijk de juiste informatie op de website kunnen vinden. Daarom wordt er door middel van statistieken bijgehouden waar de meeste vraag naar is. Deze onderwerpen worden duidelijk weergegeven op de homepage van de website. Het welbekende toptaken-principe, die succesvol blijkt. Het gaat dan niet om zoveel mogelijk informatie geven, maar om doelgericht te werk gaan. Met als resultaat om het aantal handelingen op deze manier te verminderen om bij de juiste informatie terecht te komen. De voorleesfunctie van ReadSpeaker is daarbij een praktisch hulpmiddel. Al sinds 2007 is er dan ook een aangenaam en onderhoudend samenwerkingsverband tussen gemeente Westerveld en ReadSpeaker. Met de kenmerkende skin en waarneembare plaatsing van de voorleesbutton, is de gebruiksvriendelijkheid optimaal. Mensen die te kampen hebben met laaggeletterdheid, moeite hebben met begrijpend lezen, Nederlands als tweede moedertaal hebben, niet digitaal ingesteld zijn, een licht verstandelijke beperking hebben of andere aandoeningen die resulteren in leesvaardigheidsproblemen, zijn gebaat bij deze weergave van de voorleesfunctie. De conclusie is vrij eenvoudig. De voorleesbutton wordt doeltreffend gebruikt wanneer men niet hoeft te ‘zoeken’ naar deze functie. Hij staat op de website van gemeente Westerveld prominent in beeld, dichtbij de content wat voorgelezen moet worden. Ook zeker een eervolle vermelding waard, is de gebruiksvriendelijkheid wanneer men een smartphone of tablet gebruikt om de gemeentelijke website te bezoeken. Zonder extra moeite kan er gebruik worden gemaakt van de voorleesfunctie op elke device. Gezien de wijze waarop iedereen zijn informatie opzoekt, kan men daar zeker niet in achterblijven. Met als gevolg dat het gebruik overweldigend is. Wat een prachtig resultaat!

Van buiten naar binnen werken, om de burger optimaal te bedienen; ReadSpeaker is hierbij een mooi hulpmiddel!

–Jorien Hoving, webmaster.