The LoudspeakerAanbieders van content op internet hebben de uitdaging om het voor zoveel mogelijk bezoekers interessant te maken. Uiteraard begint alles met het produceren van hoogwaardige content, die mensen willen lezen. Maar daarmee ben je er nog niet. Er is een grote groep mensen die online content om verschillende redenen niet lezen of niet kunnen lezen. Tekst-naar-spraak is een uitstekende manier om die gebruikers te bedienen. Hieronder benoemen we vijf groepen, die met tekst-naar-spraak kunnen worden bereikt: Mensen met leerstoornissen

  • Sommige stoornissen zorgen er nog altijd voor dat mensen niet gemakkelijk kunnen lezen. Hoewel ze prima in staat zijn om de content te begrijpen en te verwerken. Naar schatting 15 tot 20 procent van de bevolking heeft een op taal gebaseerde leerstoornis. Dyslexie is het grootste deel van dit percentage. Met tekst-naar-spraak technologie wordt de content voor deze groep op een aangenamere en effectievere manier bereikbaar.

Ongeletterdheid overwinnen

Mensen met een visuele beperking

Niet-moedertaalsprekers

  • Veel mensen die naar een nieuw land komen, leren de taal van dat land effectief te spreken en te begrijpen. Maar kunnen nog steeds problemen ondervinden bij het lezen. Hoewel ze de content waarschijnlijk kunnen lezen en in grote lijnen zullen begrijpen, stelt tekst-naar-spraak technologie ze in staat om de informatie op een comfortabelere manier tot zich te nemen. Ze kunnen het eenvoudiger begrijpen en onthouden. In Nederland is zo’n 20% van de bevolking in 2014 van buitenlandse komaf.

Mensen met een drukke agenda of onderweg

  • Er zijn mensen die gewoon niet voldoende tijd vrij kunnen maken om te lezen. Dit zijn vaak de zogenoemde ‘multi-taskers’. Dankzij tekst-naar-spraak technologie kunnen ze naar de content luisteren en ook een andere taak uitvoeren. In 2016 zullen zo’n 2 miljard mensen via een smartphone of tablet het internet gebruiken. De techniek geeft ze de mogelijkheid om de informatie onderweg te consumeren. Tijdens het lopen, in de auto of trein of op de fiets.

Dit zijn enkele voorbeelden hoe dankzij onze technologie bijna iedereen kan worden bereikt. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden. Credits voor de afbeelding: cosmonautirussi