De stad Oostende heeft sinds kort haar website voorzien van een voorleeshulp! De stad streeft namelijk naar een toegankelijke dienstverlening, ook online. En daarbij is het belangrijk dat ieder zijn of haar weg kan vinden op de website.

“Elke Oostendenaar telt. Toegankelijkheid is een combinatie van klantvriendelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Toegankelijkheid is daarom een reflex die we als vanzelf moeten maken. Het is een uitdaging in onze badstad die we consequent en gedreven uitvoeren. Met de installatie van de voorleesknop op de website, krijgen heel wat mensen toegang tot de informatie en communicatie waarvan ze tot voor kort uitgesloten waren”

Het is dan ook fantastisch dat Oostende vanaf heden de informatie op de website beter toegankelijk heeft gemaakt voor een brede doelgroep door het toevoegen van de voorleeshulp! Juist die brede doelgroep die ondersteuning vindt in het kunnen beluisteren van de tekst op de website was een belangrijke motivatie voor Oostende om de ReadSpeaker voorleeshulp te bieden.

“Tijdens het voorlezen worden de woorden één voor één met groen gemarkeerd. Hierdoor komt de toepassing zelfs een grotere doelgroep ten goede: mensen met dyslexie, mensen met leerproblemen, laaggeletterden, mensen die de taal nog niet volledig beheersen, oudere mensen, jonge snaken die leren lezen maar ook iedereen die liever luistert dan leest of onderweg websites wil raadplegen.”

De vlaamse overheid heeft het voor gemeenten verplicht gesteld om uiterlijk eind september 2019 een toegankelijkheidsverklaring te hebben. Nieuw gebouwde websites (na september 2018) hebben een jaartje extra, zij moeten voor eind september 2020 een toegankelijkheidsverklaring hebben.  Hiermee is digitale toegankelijkheid dan ook een duidelijke prioriteit geworden vanuit de Vlaamse Overheid en staat het hoog op de agenda voor Vlaamse gemeente- en stadsbesturen. Een zeer goede ontwikkeling, iedereen zou namelijk zijn of haar weg moeten kunnen vinden op de websites van een (overheids-)organisatie.

Wil jij ook eens nadenken hoe de website van jouw organisatie beter toegankelijk kan worden met behulp van de ReadSpeaker voorleeshulp? Neem dan snel contact met ons op en dan wisselen wij graag eens met je van gedachten hierover.