Recentelijk hebben wij een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van onze klanten en de uitkomst was zeer positief. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste klanten kiezen voor de ReadSpeaker voorleesfunctie, om een dienst te verlenen aan mensen met leesproblemen. Maar liefst 96% van de ondervraagden vindt dit belangrijk danwel heel belangrijk. De helft van de mensen geeft aan dat ‘innovatief zijn’ een heel belangrijke reden is en een kwart van de ondervraagden vindt het belangrijk om de bezoekers van hun website de mogelijkheid te bieden om te luisteren naar de content terwijl ze iets anders aan het doen zijn. Bij het verlenen van een dienst aan mensen met leesproblemen, wordt in eerste instantie gedacht aan visueel beperkten. Maar ook dyslectici, laaggeletterden, ouderen en (in mindere mate) anderstaligen is een belangrijke doelgroep. De meeste klanten zijn bekend geworden met de ReadSpeaker oplossing door het gezien te hebben op een andere website of via een aanbeveling van een relatie. De overgrote meerderheid van de ondervraagden zou de ReadSpeaker oplossing zelf ook aanbevelen aan bekenden. Zij vinden de ReadSpeaker voorleesfunctie een goede oplossing, die de toegankelijkheid van de website ten goede komt en zijn tevreden over de stem. Ook vinden zij dat er goede ondersteuning geboden wordt. Of de bezoekers van hun website tevreden zijn met de dienst die verleend wordt middels de voorleesfunctie is niet altijd bekend. Bij de groep klanten waar het wel bekend is, wordt aangegeven dat de bezoekers tevreden zijn.