RailInfra-logo-288-PMS-120x120De text-to-speech toepassingen van ReadSpeaker worden steeds vaker toegepast. Zo ook binnen het educatieve veld. Text to speech is niet alleen van belang voor mensen die dat vanwege een beperking nodig hebben. Er wordt steeds vaker erkent dat mensen gebaat zijn wanneer zij de te lezen teksten tegelijkertijd kunnen beluisteren en meelezen. Dit vergroot namelijk de inleving, en informatie wordt zo eenvoudiger opgenomen en verwerkt. Laten we eerlijk zijn, het is ook wel eens prettig om je oren te gebruiken in plaats van je ogen wanneer er geleerd moet worden. Het combineren van beeld en geluid versterkt de boodschap. Leren wordt op deze manier niet alleen minder intensief, maar ook effectief en doeltreffend. Zo wordt audio ook ingezet door Railinfra opleidingen: het kennisplatform en opleidingsinstituut voor de railinfrasector. Het praktijkcentrum in Amersfoort waar werksituaties tot in detail worden nagebootst vormt samen met diverse e-learning modules de basis voor kennisoverdracht naar de spoorwerkers. Na de kennisoverdracht kunnen deelnemers een certificaat behalen op verschillende onderdelen. Raininfra opleidingen streeft ernaar om medewerkers zich te laten ontwikkelen tot hoogwaardige vakmensen die werken aan een veilige en betrouwbare railinfrastructuur. De praktijk staat bij deze organisatie centraal, en het zou dan ook achterhaald zijn als men geen creatief inzicht biedt op de aangeboden lesstof. Het was dan ook een logische stap om de voorleesfunctie van ReadSpeaker te gebruiken om de digitale leeromgeving te verrijken met audio. Voor de integratie van ReadSpeaker in de leeromgeving van Railinfra opleidingen is er intensief samengewerkt met A New Spring (de leverancier van het Learning Management System) en inBrain, de leverancier van een specifieke e-learning module, gebouwd in Easygenerator. Met als resultaat dat de teksten voortaan ook auditief ondersteund worden binnen de leeromgeving van Railinfra. In de ogen van ReadSpeaker een win-win situatie: effectiever leren en de slagingskansen vergroten.

Bij ons draait het om vakmanschap, leren en verbeteren.