In 1965 heeft UNESCO 8 september uitgeroepen tot Internationale Dag van de Alfabetisering. Het doel van de dag is om het belang van geletterdheid op zowel individueel als maatschappelijk niveau over de gehele wereld te benadrukken. “Geletterdheid is een mensenrecht, een instrument van persoonlijke empowerment en een middel voor sociale en menselijke ontwikkeling. Educatieve mogelijkheden zijn afhankelijk van geletterdheid.” [Bron: UNESCO] Ondanks vele initiatieven van overheden, gemeenschappen en individuen blijft laaggeletterdheid nog steeds een wereldwijd probleem. In 2014 zijn er 781 miljoen volwassenen en 126 miljoen jongeren laaggeletterd en niet zelf in staat een eenvoudige zin te lezen of te schrijven. Hoewel geletterdheid blijft stijgen blijven vrouwen nog steeds achter bij mannen in de alfabetiseringsgraad. Alle VN-lidstaten hebben toegezegd dat in 2015 alle kinderen ter wereld in staat moetenzijn een volledig basisopleiding te voltooien [Bron: UIS UNESCO]. Onderwijs is de beste manier om armoede te bestrijden en leidt tot een duurzame toekomst. Het thema van de Internationale Dag van de Geletterdheid van dit jaar is ‘Geletterdheid en duurzame ontwikkeling’. Diverse ondernomen initiatieven ter bestrijding van laaggeletterdheid zijn onder andere:

  • ISESCO spreekt de moslimwereld aan om het stijgende analfabetisme in Islamitische landen waar analfabetismeverhoudingen variëren van 40% bij mannen en 65% bij vrouwen, aan te pakken. [Bron: IESCO]
  • De regering van Nepal heeft zich op geletterdheid gericht en met groot succes: de alfabetiseringsgraad is gestegen van 65% in 2011 tot een verbazingwekkend 84% in 2014 [Bron: The World Bank]
  • Het African Library Project bouwt bibliotheken ter verbetering van geletterdheid en onderwijs. Zij hopen door het gebruik van boeken de interesse in lezen te verhogen en zodoende ook de geletterdheid te vergroten. [Bron: African Library Project]
  • Een schooldistrict in Houston (Texas,USA), heeft een leesinitiatief ontwikkeld om zo 40% van de inkomende studenten die met lezen worstelen te helpen.

ReadSpeaker is gericht op bestrijding van laaggeletterdheid door het aanbieden van een hulpmiddel om naar tekst te luisteren. Het is aangetoond dat het beluisteren van tekst hetbegrip en herinnering ervan verbeterd, maar tegelijkertijd ook diegenen helpt die moeite heeft met lezen. Wie op zoek is naar het verbeteren van zijn of haar lees- en schrijfvaardigheden, kan meelezen met de audio op het beeldscherm, om zo toegang te krijgen tot informatie die voorheen ontoegankelijk was.