Foto van een vrouw met een iPad in haar hand en een koptelefoon opWe worden dagelijks overspoeld door een overvloed aan informatie. Als gevolg daarvan zijn veel mensen de afgelopen jaren selectiever geworden in de websites die ze bezoeken. Gebruikers leggen de lat hoger. Websites moeten actuele content hebben en bovendien dynamisch en toegankelijk zijn, door content op meerdere manieren en op verschillende devices aan te bieden. Tekst-naar-spraak (TTS, text to speech) is een aansprekende tool waarmee je voordelig en gemakkelijk inspeelt op deze ontwikkeling. Je kunt je websites, mobiele apps, e-books, e-learning materialen en online documenten letterlijk een stem geven. In ReadSpeaker’s e-book “Why You Need Text-to-Speech Technology” wordt dieper ingegaan op de volgende zes redenen waarom tekst-naar-spraak een essentiële toevoeging is voor je digitale content:

  1. Vergroot het bereik van uw content – Tekst-naar-spraak maakt je content toegankelijk voor een groter publiek. Denk aan laaggeletterden, mensen met een leerprobleem, mensen met een lichte tot matige visuele beperking en mensen die de taal nog leren. Het trekt ook mensen aan die zoeken naar manieren om gemakkelijker digitale content tot zich te nemen.
  2. Toegankelijkheid doet ertoe – Wist je dat 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn? En dat 15 tot 20% van de wereldbevolking een leerprobleem heeft door moeite met taal? Door tekst-naar-spraak wordt je content begrijpelijker voor deze substantiële groepen. De tekst wordt voorgelezen en de voorgelezen woorden/zinnen worden tegelijkertijd gehighlight, waardoor gebruikers kunnen meelezen.
  3. Veranderende bevolkingssamenstelling – 244 miljoen mensen wonen niet in het land waar zij zijn geboren (een stijging van 70 miljoen sinds 2000). Een bepertke taalvaardigheid in de taal van het gastland terwijl het onderwijs in die taal moet worden gevolgd vormt een extra uitdaging voor migranten en voor samenlevingen als geheel.
  4. Groeiend aantal senioren online – Naar schatting van de VN zal tussen 2015 en 2030 het aantal 60-plussers toenemen tot 56% van de wereldbevolking. In 2016 wezen statistieken van het CBS uit dat 48% van de 65-plussers in Nederland het internet (bijna) dagelijks gebruikt. Wanneer je content op meerdere manieren en devices toegankelijk is, creëer je een prettige user experience voor senioren.
  5. Webbased technologie – Veel mensen denken dat tekst-naar-spraak software gedownload moet worden. Dat kan, maar ReadSpeaker biedt tekst-naar-spraak aan als Software as a Service (SaaS), door ons in de cloud gehost. Websitebouwers integreren onze code met gemak in hun website. Content wordt voor iedere bezoeker met één druk op de voorleesknop ogenblikkelijk in spraak omgezet. Content updaten vergt geen extra handeling voor de TTS: spraak wordt steeds op het moment gegenereert.
  6. Mobiele gebruikers zoeken gemak – Steeds meer digitale content wordt op mobiele devices geraadpleegd en de vraag naar mobiel internet stijgt wereldwijd. Tekst-naar-spraak maakt van uw content een multimedia-ervaring. Bovendien kunnen gebruikers onderweg luisteren naar nieuws, blogs, artikelen, PDF-documenten, e-books en meer!

Zinrijke technologie, zoals tekst-naar-spraak, kan levens veranderen. Daarom is toegang tot die technologie essentieel voor individuen, organisaties, instituten en bedrijven.

Download gratis het hele e-book ‘Why You Need Text-to-Speech Technology’ (Engels): Download je gratis e-book