Stichting Lezen & Schrijven en ReadSpeaker blij met dit besluit van het nieuwe kabinet

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is gelukkig aandacht voor het feit dat er in Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden zijn. In het hoofdstuk “Investeren voor iedereen” onder het kopje “Kansen en talenten” staat dan ook: “Het kabinet gaat verder met het beleid om laaggeletterdheid terug te dringen. Het budget hiervoor wordt met 5 miljoen per jaar verhoogd.”
De Stichting Lezen & Schrijven zet zich op vele fronten in voor laaggeletterden vanuit de overtuiging dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer. Zij brengen het onderwerp laaggeletterdheid onder de aandacht en ondersteunen gemeenten en instellingen bij het organiseren van scholing.

ReadSpeaker zorgt als partner van Stichting Lezen & Schrijven voor een betere toegankelijkheid van digitale content voor laaggeletterden met de ReadSpeaker voorleeshulp. Alle tekst op de website van de stichting kan hardop worden voorgelezen. Dat heet ook wel ‘tekst-naar-spraak’. Een tool waar laaggeletterden die niet, moeilijk of niet graag lezen, enorm mee geholpen zijn. De tekst wordt hardop voorgelezen en tegelijkertijd gehighlight voor makkelijker meelezen.

Zo werken wij allen samen naar een inclusieve samenleving toe; een samenleving waar iedereen kan meedoen en kansen krijgt om haar of zijn talenten te benutten.