Iedere tweede dinsdag van februari is het ‘Dag van het veilig internet’ (Engels: Safer Internet Day). Hoewel deze dag in 2016 al voorbij is, is veilig internet natuurlijk altijd van belang. ReadSpeaker is ook te vinden op de Nederlandse website Veilig internetten. Veiliginternetten.nl is opgezet door het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Veiligheid en Justitie/Nationaal Cybersecurity Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven. Via VeiligInternetten.nl kunnen mensen tips, tricks, en praktische stap-voor-stap uitleg vinden over hoe zij veilig kunnen internetten, ingedeeld in thema’s als ‘Kinderen online,’ ‘Privacy,’ ‘Social Media’ en ‘Draadloos Internet’. Op VeiligInternetten.nl vind je bijvoorbeeld hoe je een nepmail of neptelefoontje kunt herkennen waarmee oplichters proberen achter persoonlijke gegevens te komen (phishing), wat je moet doen met een nepmail of neptelefoontje en ook wat je kunt doen als je slachtoffer bent geworden van oplichting. “Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers van veiliginternetten.nl toegang hebben tot de grote hoeveelheid aan informatie en praktische uitleg – dus ook de mensen die om wat voor reden dan ook een leesbeperking hebben – gebruiken wij (anders staat er zo vaak Veiliginternetten.nl) de voorleeshulp van ReadSpeaker,”, aldus Inge Eekhout, projectleider Veiliginternetten.nl. Op alle pagina’s van VeiligInternetten.nl is een knop met ‘Lees voor’ duidelijk te vinden. Bezoekers kunnen hierdoor luisteren naar de informatie, en ook instructies uitvoeren op een andere pagina terwijl deze instructies voorgelezen worden.