Gemeente-Assen-LogoSteeds meer regels, wetten en richtlijnen dienen zich aan als het gaat om het vormgeven van een website. De toegankelijkheid wordt steeds meer uitgespecificeerd en dat is niet zonder reden. Ruim 350.000 mensen (bron: www.steunbartimeus.nl) zijn slechtziend, 5% tot 7% van de Nederlandse bevolking is dyslectisch en 12% van de bevolking is laaggeletterd. Dat laatste vertaalt zich in ruim 1,3 miljoen mensen binnen onze samenleving (bron: www.lezenenschrijven.nl). Logischerwijs hebben niet alleen deze groepen baat bij een voorleesfunctie. Auditieve ondersteuning bevorderd het begrijpend lezen in het algemeen. Maar ook wanneer de Nederlandse taal bijvoorbeeld niet je moedertaal is. Kortom, een voorleesfunctie vergroot de toegankelijkheid van je website. Wat prima aansluit bij de verdere digitalisering en ‘vangnet strategie’ voor de (lokale) overheden. Waar de bovenstaande groepen af zouden haken bij grote lappen tekst, zorgt de voorleesfunctie van ReadSpeaker ervoor dat ook zij blijven aangesloten. Vooral gemeentelijke websites, die meegevoerd worden in de stroom van e-dienstverlening moeten op zoek gaan naar passende oplossingen voor de toegankelijkheid van hun website. Eén van de aanvullingen om een website drempelvrij te houden is het voorlezen van de tekst. ReadSpeaker heeft vele onderzoeken gehouden om achter de meest effectieve plaatsing en vormgeving te komen als het gaat om de zichtbaarheid en het gebruik van de voorleesfunctie. Iedereen die een samenwerkingsverband aangaat met ReadSpeaker wordt hiervan op de hoogte gesteld en begeleid waar nodig. Uiteindelijk staat men vrij om dit naar eigen inzicht vorm te geven. De gemeente Assen heeft duidelijk gehoor gegeven aan de casestudies van ReadSpeaker. Al sinds 2010 hebben de gemeente Assen en ReadSpeaker een zakelijke relatie met wederzijdse waardering. Hans van Loenen, Specialist Digitale Dienstverlening, heeft daar een hele heldere kijk op: “Een gemeentelijke website moet voor iedereen toegankelijk zijn, al zou dat gelden voor maar één inwoner binnen onze gemeente.” Met ruim 67.000 inwoners ziet Hans de voorleesfunctie van ReadSpeaker als een standaard norm en weet hij de waarde van deze dienst goed uit te drukken. Met het vooruitzicht van een permanent asielzoekerscentrum voor maximaal 1.000 asielzoekers (die naar verwachting aankomend najaar gerealiseerd zal worden) krijgt de voorleesfunctie op de gemeentelijke website door deze veranderingen nog een extra toegevoegde waarde. Belangrijke informatie zal met de toevoeging van audio voor iemand met een andere moedertaal eerder zijn te begrijpen dan wanneer men het alleen maar kan lezen. Door een pragmatische insteek leert de gemeente Assen met betrekking tot de digitalisering ook veel van hun collega’s. Het wiel hoeft niet 10 keer opnieuw te worden uitgevonden, het is veel effectiever om je aan elkaar op te trekken en bewezen resultaten weer over te nemen. Dat bespaart kostbare tijd die weer gebruikt kan worden voor andere verbeteringen. Wij zijn vol lof over de visie van de gemeente Assen: een doelgerichte en realistische kijk op de toegankelijkheid van hun website, met een scherp oog op de meest recente ontwikkelingen binnen ons mooie kikkerland.

Een gemeentelijke website moet voor iedereen toegankelijk zijn, al zou dat gelden voor maar één inwoner binnen onze gemeente.

-Hans van Loenen, Specialist Digitale Dienstverlening