Technologie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en ook het onderwijs digitaliseert. Leerlingen in het onderwijs werken in de cloud met e-mail of tekstverwerking in bijvoorbeeld Office 365 of Google for Education. Boeken worden vervangen door software of een digitale leeromgeving. Toetsen worden afgenomen via digitale platforms. En lesmateriaal wordt aangeboden op Chromebooks, laptops of tablets.

Tegelijkertijd groeit de focus op inclusief onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen deelnemers in het onderwijs. Zo heeft de ene leerling een visuele voorkeur, en leest lesmateriaal het liefst, terwijl de ander een auditieve voorkeur heeft, en lesmateriaal liever beluistert. Misschien wil de leerling wel liever interactief aan de slag om de geleerde kennis toe te passen. In het hoger onderwijs wordt hier al langer op een traditionele manier rekening mee gehouden. Denk aan hoorcolleges, werkcolleges en een literatuurlijst. Auditieve, interactieve en visuele leervoorkeur krijgen zo alle drie de ruimte. Het zogenaamde multimodale leereffect werkt echter voor iedereen: het gebruiken van meerdere zintuigen bij het bestuderen van lesstof vergroot de leerprestaties. Informatie die is opgeslagen in de hersenen via meerdere zintuigen onthoud en reproduceer je beter. De zogenaamde kennisretentie neemt dus toe.

In het onderwijs groeit het besef dat niet iedereen op dezelfde manier met hetzelfde lesmateriaal uit de voeten kan. Door technologie op een juiste manier in te zetten maak je inclusief onderwijs mogelijk, want niet alle vormen van digitalisering binnen het onderwijs zijn even toegankelijk. Zo lopen mensen met taal- of leesproblemen tegen een drempel aan wanneer zij lesmateriaal in de vorm van tekst vanaf een scherm moeten lezen.

Tekst-naar-spraaksoftware kan deze drempel verlagen. Een voorleeshulp biedt ondersteuning aan leerlingen die minder makkelijk lezen. Maar een voorleeshulp doet meer dan alleen de tekst voorlezen. Door lesmateriaal te verklanken wordt het leren voor veel leerlingen namelijk effectiever, maar ook eenvoudiger en prettiger. Sterker nog; door audio toe te voegen aan lesmateriaal kunnen leerlingen er op een multimodale manier mee aan de slag. Audio kan op verschillende manieren worden toegevoegd aan lesmateriaal. De voorleeshulp kan tekst in een elektronische leeromgevingen voorlezen, maar ook losse documenten of opdrachten kunnen worden voorgelezen. Zelf video’s kun je laten spreken! Door het gebruik van tekst-naar-spraaksoftware ondersteun je de leerling op een gemakkelijke en flexibele manier, maar bovenal stimuleert het de leerling om te leren op zijn of haar eigen manier.