Go to Menu Search on ReadSpeaker.com

A-VISION: adaptieve testen en online testplatforms

A-VISION logo


A-VISION is een onderwijsadviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van digitale, adaptieve testen en online testplatforms. Een van hun adaptieve testen is de eindtoets ROUTE 8.

Een eindtoets wordt afgenomen bij leerlingen op het einde van groep 8. Leerlingen bereiken dan het einde van hun basisonderwijs, om daarna door te gaan naar het voortgezet onderwijs.

De ROUTE 8 eindtoets wordt gezien als een objectief en gelijkwaardige manier om de presentaties van leerlingen te beoordelen. Op basis van de eindtoets wordt een schooladvies gegeven voor het voortgezet onderwijs.

Omdat de eindtoets zeer belangrijk is voor de toekomst van een leerling willen toetsaanbieders zeker zijn dat alle leerlingen toegang hebben tot een eerlijke eindtoets. Sommige leerlingen hebben daarbij speciale hulpmiddelen nodig.

Deze speciale hulpmiddelen hangen samen met de eisen die vanuit het Ministerie van OCW worden gesteld aan het afnemen van eindtoetsen. Volgens deze eisen moet er ondersteuning geboden worden aan leerlingen met dyslexie.

A-VISION heeft voor het schooljaar 2014-2015 ReadSpeaker tekst-naar-spraak technologie geïntegreerd in haar digitale eindtoets omgeving. Leerlingen met het recht op auditieve ondersteuning die de eindtoets in april 2015 hebben gemaakt, kregen voor het eerst de mogelijkheid om deze tekst-naar-spraak technologie te gebruiken.

A-VISION is in eerste instantie op zoek gegaan naar de verschillende opties. En kwam uiteindelijk bij ReadSpeaker terecht om verschillende redenen:

  • De stem Ilse klinkt niet als een ‘computerstem’. Leerlingen ervaren de stem als zeer prettig.

  • Met de keuze voor ReadSpeaker Enterprise is er sprake van een web based dienst. ReadSpeaker Enterprise zet ‘on-the-fly’ tekst om in spraak. De technologie interpreteert de tekst en converteert direct naar audio, zodra een gebruiker op de voorleesknop klikt. Deze wijze van tekst-naar-spraak sluit aan bij het adaptieve karakter van de eindtoets ROUTE 8.

  • De implementatie van de tekst-naar-spraak technologie was gemakkelijk uit te voeren.

  • Men is zeer te spreken over het support team van ReadSpeaker. Zij bieden een uitstekende service en reactietijd voor mogelijke hulp bij een technische vraag of uitspraakaanpassing.

In april 2015 hebben 175 scholen meegedaan met de eindtoets van A-VISION, ongeveer 3600 leerlingen. Ongeveer 14% van deze leerlingen hebben de voorleesfunctie gebruikt. A-VISION en de scholen waren erg enthousiast over ReadSpeaker.

Volgend jaar biedt A-VISION de ReadSpeaker voorleesfunctie weer aan binnen de eindtoets. Zij geloven dat leerlingen van de voorleesfunctionaliteit blijven profiteren!


UITDAGING

Eisen van de ministerie om ondersteuning te bieden aan kinderen met dyslexie.

OPLOSSING

Tekst-naar-spraak technologie integreren binnen de digitale eindtoets.

RESULTAAT

Tevreden kinderen die met ReadSpeaker net zo snel mee kon komen als kinderen zonder dyslexie.