Go to Menu

Overheid

Uitdagingen

 • Lokale en centrale overheidsinstanties moeten al hun burgers bereiken zonder dat er iemand achter blijft.
 • Met de huidige krappe overheidsfinanciën op zowel lokaal als nationaal niveau, wordt het internet steeds meer gebruikt als kosteneffectief kanaal om te communiceren met de burger.
 • Steeds meer real-time informatie wordt daardoor gecommuniceerd en online bijgewerkt op zowel lokaal als centraal overheidsniveau.
 • Hoe kunnen lokale en centrale overheidsinstanties hun online content communiceren aan mensen met een leesbeperking die dagelijks toegang moeten hebben tot informatie?
 • Hoe kunt u als overheidsinstantie er tevens voor zorgen dat uw online content makkelijk toegankelijk is op apparaten met een klein scherm, zoals smartphones?

Oplossingen

 • Veel van onze klanten uit de publieke sector gebruiken ReadSpeaker webReader om hun online tekst dynamisch (on-the-fly) om te zetten in spraak van hoge kwaliteit.
  • ReadSpeaker webReader maakt van publieke websites real-time audio kanalen waar burgers kunnen luisteren naar de informatie die hen wordt aangeboden. Bijgewerkte informatie wordt direct omgezet naar spraak, zonder dat er opnames nodig zijn. Urgente last-minute waarschuwingen en alarmeringen die online gegeven worden, zijn op deze manier voor alle gebruikers toegankelijk, ook voor degenen met leesbeperkingen.
  • Omdat de gebruiker niets hoeft te downloaden, kan er op elk apparaat, op elk moment en overal geluisterd worden naar de tekstinhoud van de website.
 • Publieke websites publiceren vaak online documenten zoals PDF’s. Door middel van ReadSpeaker docReader kunnen burgers hier ook naar luisteren. Hierdoor kunnen burgers bijvoorbeeld luisteren naar e-magazines van het gemeentehuis, en deze documenten bekijken in alle typen browsers, zoals die bijvoorbeeld ook gebruikt worden op smartphones en TV toestellen.
 • Heeft u een mobiele app die u wilt laten horen aan uw burgers? ReadSpeaker speechCloud API voegt spraak toe aan uw iOS, Android, en Blackberry apps zonder dat een vragende tekst-naar-spraak applicatie nodig is, die veel capaciteit vraagt en uw app onnodig traag maakt.
 • Belastingformulieren of andere typen online formulieren bereiken een hoger invulpercentage als zij van spraak zijn voorzien. ReadSpeaker formReader bereikt dit door zowel het voorlezen van de velden van het online formulier, alsmede de tekst die de gebruiker invoert.

Voordelen

 • Publieke instanties kunnen nu een audioversie bieden van hun online teksten om meer gebruikers te bereiken, in het bijzonder bedoeld voor degenen met een leesbeperking. Alleen al in Nederland zijn 1,25 miljoen volwassenen laaggeletterd, zijn zo’n 800.000 mensen dyslectisch en 600.000 mensen slechtziend.
 • Met een website die is voorzien van spraak, kunnen publieke instanties mensen bereiken voor wie Nederlands niet hun moedertaal is.
 • Lokale, regionale en centrale overheidswebsites kunnen de zogenaamde “digitale kloof” verkleinen en zorgen voor “e-inclusion” door ervoor te zorgen dat hun informatie beschikbaar is in zowel geschreven als gesproken vorm.
 • ReadSpeaker levert automatisch een audioformaat voor online tekst, waardoor een nieuw distributiekanaal voor de inhoud van uw website geboden wordt.