Go to Menu

Voorwaarden

Gegevensprivacybeleid

Op alle bezoeken aan onze websites en op alle communicatie met ReadSpeaker is het volgende privacybeleid van toepassing.
De beheerder voor uw persoonsgegevens ReadSpeaker (hierna te noemen “ReadSpeaker”).

ReadSpeaker, Princenhof park 13, 3972 NG Driebergen-Rijsenburg, Nederland

1. Gebruik van persoonsgegevens

Hieronder volgt een beschrijving van de persoonsgegevens die ReadSpeaker gebruikt, voor welke doeleinden en op welke wettelijke grondslag.

Websitebezoeken en -vragen

  • Als u als een websitebezoeker vraagt om bepaalde informatie over onze producten of diensten via onze website, gebruiken wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om met u te communiceren en aan uw verzoek te kunnen voldoen.
  • Onze websites maken gebruik van cookies om praktische redenen. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie.

Onze producten bestellen

  • Als u onze producten bestelt, registreren wij uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, om uw bestelling te verwerken en om de betaling af te handelen, om met u te communiceren en om klantenservice te kunnen bieden.

Informatie

  • Als u zich inschrijft via het ReadSpeaker-contact formulier, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u informatie toe te sturen over ReadSpeaker-producten en -diensten. In het geval u geen informatie meer wenst te ontvangen via e-mail, kunt u zich uitschrijven via de link onderaan elke e-mail of door een mailtje te sturen naar gdpr@readspeaker.com.
  • Ook kunnen wij u informatie toesturen over onze producten en diensten per gewone post. Als u geen informatie wenst te ontvangen van ons, stuur dan een e-mail naar gdpr@readspeaker.com.

2. Rechtsgrondslag

De belangrijkste rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ReadSpeaker, bijvoorbeeld als u bepaalde informatie vraagt of één van onze producten koopt. Ook kunnen wij uw gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen in verband met de fiscus en het belastingrecht. In bepaalde gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u een specifieke productbelangstelling hebt aangegeven op onze website.

3. Gebruik van persoonsgegevens door derden

ReadSpeaker deelt uw gegevens niet met derden, tenzij:

  • U ons uw toestemming hebt gegeven;
  • Er een wettelijke verplichting is om dit te doen;
  • Wanneer we handelen op uw verzoek of uw bestelling bij andere aan ReadSpeaker gelieerde ondernemingen uitvoeren;
  • In het geval van een fusie met of overname van ReadSpeaker of (een deel van) zijn activa door een derde;
  • Partijen voor ReadSpeaker optreden als verwerker namens ons.

4. Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie (EU)

In het licht van voornoemde doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door ReadSpeaker kunnen uw persoonsgegevens kunnen worden overgebracht naar HubSpot die gegevens namens ons verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. De VS wordt niet geacht hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden als de EU Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens. Echter, wij zijn een gegevensverwerkerovereenkomst aangegaan met HubSpot die de standaardcontractbepalingen van de EU om vat voor verwerkers en daardoor worden uw gegevens toch voldoende beschermd. Een kopie van deze clausules kan worden verkregen door een verzoek te sturen naar gdpr@readspeaker.com.

5. Fusie of overname

ReadSpeaker kan zijn onderneming of het geheel of een deel van zijn activa overdragen aan een derde. In dat geval worden uw persoonsgegevens ook doorgegeven aan die partij. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen. In het geval dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunt u ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen.

6. Opslagperiode

Persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of verder zijn bewerkt. Alle persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig door de AVG en nationale voorschriften zoals financiële en fiscale verplichtingen. Dit omvat het bestellen, financiële en contactgegevens.

7. Rechten

U hebt het recht op inzage van uw gegevens en om te verzoeken deze te corrigeren, te beperken, te blokkeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om te verzoeken om een machine-leesbare deelverzameling van uw gegevens om deze elders op te slaan. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming hebt u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken.

8. Contact

Verzoeken om uitoefening van bovengenoemde rechten kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar onze Data Protection Officer. De Protection Officer van ReadSpeaker is te bereiken op gdpr@readspeaker.com.

U kunt ook te allen tijde een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

9. Wijzigingen in dit beleid

ReadSpeaker behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen. Zorg ervoor dat u altijd op de hoogte van de nieuwste versie van dit beleid die hier wordt gepubliceerd. Wij zullen u tijdig op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen.

Gebruik vandaag nog tekst-naar-spraak

Maak je producten aantrekkelijker met onze spraakoplossingen.

Contact