Go to Menu

Toegankelijkheid is een museumnorm

Toegankelijkheid is tegenwoordig een museumnorm. Een museum dient ervoor te zorgen dat de kunstcollectie en informatie over de collectie voor iedereen toegankelijk is en blijft.

Om de toegankelijkheid van de Nederlandse musea te vergroten hebben het Stedelijk Museum en het Van Abbemuseum “Studio Inclusie” opgericht:

“We willen natuurlijk het goede voorbeeld geven en hebben rekening gehouden met mensen met een beperking. Zo hebben we ervoor gezorgd dat er een ‘readspeaker’ is ingebouwd. Dat is handig voor liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland die laaggeletterd zijn.”

Met ReadSpeaker webReader kan elke website worden voorgelezen. Op deze manier wordt de informatie over het museum voor iedereen beschikbaar.

Hieronder een overzicht van musea in Nederland met webReader.

webReader voor musea

Museum MORE en Kasteel Ruurlo waren de eerste musea in Nederland met een tekst-naar-spraak-hulp op hun websites. Hiermee biedt het museum een extra service voor mensen die moeite hebben met lezen.

Escher in Het Paleis toont permanent de wereldberoemde, fantasievolle voorstellingen van de kunstenaar M.C. Escher en is gevestigd in het voormalige winterpaleis van koningin-moeder Emma. Het is in Den Haag het enige openbare gebouw waar de oude paleisfunctie nog te ervaren is.

Met STUDIO i willen we een duurzame impuls geven aan de toegankelijkheid en inclusie binnen het culturele veld.

Museum Beelden aan Zee werd in 1994 gesticht door het verzamelaarsechtpaar Theo Scholten en Lida Scholten-Miltenburg. Het richt zich als enige museum in Nederland exclusief op moderne en hedendaagse, (inter)nationale beeldhouwkunst.

Het Verzetsmuseum vertelt een verhaal dat niet vergeten mag worden en waarvan we iedere dag kunnen leren.

Het NMM staat voor de overtuiging dat de rol van de krijgsmacht essentieel is voor onze samenleving. Deze overtuiging wil het NMM actief uitdragen door verbindingen te leggen en te tonen tussen de krijgsmacht en de samenleving.

Het Mariniersmuseum in Rotterdam is dé plek waar je het stoerste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht leert kennen ‘het Korps Mariniers’.

Het Marinemuseum in Den Helder is dé plek waar je de marine echt kunt beleven. Ontmoet zeehelden, bekijk wapens en uniformen en leer over de ontwikkeling van techniek aan boord.

In het Marechausseemuseum ontdek je de veelzijdigheid van dit krijgsmachtsdeel.