Go to Menu

VoiceText MRCP Server

Zoptymalizuj aplikacje oparte na serwerze MRCP, korzystając z rozwiązań VoiceText MRCP Server.

Contact

VoiceText MRCP Server to kompletne, oparte na standardzie rozwiązanie do syntezy mowy dla systemów IVR. VoiceText MRCP Server umożliwia uzyskanie płynnych, dynamicznych, wielowątkowych sesji mowy. Z łatwością integruj syntetyczne głosy ReadSpeaker w ramach architektury opartej na protokole MRCP i wydajnie świadcz usługi głosowe.

Zoptymalizuj aplikacje oparte na serwerze MRCP, korzystając z rozwiązań VoiceText MRCP Server.

Przejdź na nowy poziom usług i aplikacji: zarządzaj wielowątkowymi, wielogłosowymi żądaniami TTS odnoszącymi się do systemów IVR i zarządzania kryzysowego, urządzeń mobilnych itp., korzystając z zestawu VoiceText MRCP Server, który zapewnia możliwości w zakresie mowy syntetycznej na poziomie standardu MRCPv1, v2 i UniMRCP (Media Resource Control Protocol).

Łatwo i płynnie integruj dokładne syntetyczne głosy ReadSpeaker w ramach swojej architektury klient–serwer i wydajnie uruchamiaj swoje aplikacje; integracja ze składnikiem VoiceText MRCP Server pozwala wdrożyć głosy syntetyczne w centrach telefonicznych, systemach zarządzania kryzysowego, systemach informacyjnych i poczty e-mail oraz w ramach innych zastosowań samoobsługowych.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

System operacyjny

Windows/Linux

CPU

8KHz

RAM

4 GB*
(*w zależności od liczby kanałów)

Ilość miejsca zajmowanego przez głos

Od 5 MB do 2 GB na głos