Go to Menu

Statliga myndigheter och text-till-tal

Förbättra medborgarnas engagemang med lösningar för digital integrering

Kontakta oss

Den alltmer markanta övergången till att kommunicera med myndigheter via webbplatser innebär att digitalt innehåll som riktar sig till allmänheten bör betraktas som en utvidgning av en organisations fysiska närvaro. Samtidigt som hjälpmedelstekniken tillgodoser behoven hos personer med vissa funktionshinder, har nära 40% av befolkningen fortfarande svårt att ta till sig digitalt innehåll på grund av vanligt förekommande funktionsnedsättningar.

    12% av befolkningen lider av synnedsättningar, t.ex. synskador och färgblindhet 20% av befolkningen har inlärningssvårigheter, t.ex. dyslexi, ADHD och autism 14% av befolkningen har läs- och skrivsvårigheter 15% av befolkningen är inte infödda och har ett annat modersmål 15% av befolkningen är pensionärer, ofta med begränsad digital kompetens

Med dessa grupper i åtanke, är det viktigt att statliga webbplatser, som har till uppgift att tillhandahålla tjänster och realtidsinformation online i en mängd olika digitala format, ser till att minska den digitala klyftan när det gäller hur deras information presenteras. De sätt som statliga myndigheter utformar inklusivitet online på, kommer att leda till att ytterligare inklusiva metoder antas av den privata sektorn i deras digitala miljöer.

ReadSpeaker bidrar till digital jämlikhet genom text-till- tal, samarbete med lokala, statliga och kommunala myndigheter samt organisationer inom den offentliga sektorn världen över. Med ReadSpeakers lösningar får dessa möjlighet att se till att deras material presenteras på ett enkelt, lättåtkomligt och användarvänligt sätt som också känns personligt och inkluderande för medborgarna på vilken enhet som helst.

Hur skulle statliga myndigheter där du bor kunna använda ReadSpeakers text-till-tal?

Verktyg för individanpassat innehåll

Ge medborgarna möjlighet att förstora och markera text, ändra typsnitt och färg på det digitala innehållet samt slå upp ord för förbättrad förståelse.

Turism

Att ge turister talguider på deras modersmål när de besöker utställningar och muséer samt möjligheten att lyssna till information på statliga webbplatser som innehåller reseinformation och varningar på det egna språket kommer bara att göra ett lands turistnäring ännu populärare och i slutänden att branschen blir mer lönsam.

Varningsmeddelanden

Du kan underlätta tillgängligheten för viktiga meddelanden, t.ex. från varnings- och larmsystem, genom att lägga till text-till-tal. På så sätt når meddelandena ut till många fler.

Skatteblanketter, visum och pass

Talsatta skatteblanketter eller formulär som krävs för exempelvis pass eller visum gör det lättare att fylla i dessa samt ökar sannolikheten för att det blir rätt.

Fördelar

ReadSpeaker strävar efter att göra tekniken och det digitala innehållet tillgängligt för alla, något som gör oss till en idealisk samarbetspartner för alla typer av statliga myndigheter. Upptäck hur enkelt det är att implementera och använda våra verktyg och vilken skillnad de kommer att innebära när det gäller medborgarnas engagemang.

Text-till-tal online

Erbjud tal på er webbplats eller i er app för att göra innehållet tillgängligt för en större publik.

Speech Production

Produce your own audio files with our natural-sounding text to speech voices.

Inbäddade, pc- och serverlösningar

Ge en röst till robotar, system för utrop, telefonisystem med mera med hjälp av text-till-tal.

Börja använda text till tal idag

Gör era produkter mera tillgängliga med våra text-till-tal-lösningar.

Kontakta oss