Go to Menu

System för offentliga utrop och nödradiosystem

ReadSpeakers text-till-tal-lösningar för offentliga utrops- och nödradiosystem

Kontakta oss

Förse dina offentliga utropssystem och system för reseinformationsutrop med ReadSpeakers TTS-lösningar och upplev fördelarna med tydliga, kraftfulla, robusta och anpassningsbara text-till-tal-lösningar. Passagerarinformation i realtid med verklighetstrogna röster ökar kundernas egenmakt och tillfredsställelse. När det är av största vikt att omedelbart kunna lämna tydlig och begriplig information med offentliga utrops- och larmsystem, är ReadSpeakers TTS-röster det idealiska valet.

System för reseinformationsutrop

Tillhandahåller enkelt effektiv information i alla stadier av den resandes färd och hjälper resande att få en bättre upplevelse. Se till att få ut det mesta av resan på ett effektivare och säkrare sätt och håll passagerare och pendlare uppdaterade om viktiga händelser som annonseras i realtid av ReadSpeakers TTS-röster. Exempel på sådan information kan vara oväntade trafik- eller tidtabellsrelaterade ändringar eller försenade avgångar, ankomster, anslutningar och mycket mer. TTS-röster kan användas ombord på tåg, flygplan, bussar eller vid hållplatser, stationer, i hamnar eller på flygplatser.

 

Interaktiva och talande biljettautomater

I högtrafikerade offentliga miljöer såsom exempelvis flygplatser, järnvägsstationer, muséer, köpcentra och turistattraktioner, kan självbetjäningsautomater skriva ut biljetter och lämna ut grundläggande information som t.ex. öppettider, vägvisning, vanliga frågor, osv. Dessa automater blir mer användarvänliga om de kan kommunicera med användarna med en naturtrogen röst.

 

System för offentliga utrop

Automatisera röstmeddelanden i digitala offentliga utrops- och nödradiosystem i realtid.

När det uppstår ett behov av att skapa eller uppdatera innehåll som sänds via ett system för offentliga utrop, kan du med ReadSpeakers lösningar göra sådana förändringar på ett enkelt och flexibelt sätt. Våra text-till-tal-lösningar passar direkt in i offentliga utropssystem på skolor och universitet, idrottsarenor, nöjesarenor, transportknutpunkter och andra ställen där aktuell information behöver meddelas till publiken eller allmänheten.

 

Nödradiosystem och andra röstmeddelanden

Massmeddelandesystem som skickar ut larm och annan högprioriterad information, kräver frekvent redigering. ReadSpeaker ger dig verktyg för att kunna göra snabba uppdateringar av viktiga, känsliga och ibland livsviktiga larmmeddelanden:

  • Larmsystem: Skicka snabbt tydliga brådskande meddelanden på flera språk till medborgarna när nöd- eller krissituationer uppstår.
  • Radiosystem: Sänd viktigt nyhetsinnehåll, varningar och larm till medborgarna med text-till-tal via radio eller TV.
  • Väderleksrapporter: Vädrets oförutsägbara karaktär innebär fortlöpande uppdateringar av meddelanden. Förse allmänheten med ständigt aktuella prognoser samt väderrelaterade nödsituationer.
  • Trafikvarningar: Förbered pendlare på oförutsedda förseningar som beror på trafikproblem, olyckor och vägarbeten samtidigt som du informerar om alternativa vägval och ankomsttider med röstmeddelanden.
  • Meddelanden från ICS-/SCADA-system: I industriella styrsystem (ICS) samt övervaknings- och datainsamlingssystem (SCADA) kräver personalen larm från systemet som informerar dem om nödsituationer för att den ska kunna hantera och förhindra krissituationer.

 

 

Fördelar

Alla uppdateringar av offentliga utrops- och meddelandesystem kan göras med ReadSpeakers text-till-tal-lösningar. Använd ReadSpeaker röster på din webbplats eller i din mobilapp, på de språk som du själv väljer och med full kontroll över läshastighet, tonläge, volym, osv. Med tydligt, naturtroget tal och med möjligheten att redigera ditt digitala innehåll med ett ögonblicks varsel och direkt se uppdateringar av tidskritiska meddelanden, kan du känna dig trygg med vårt text-till-talverktygs förmåga att förmedla ditt viktiga budskap.

Text-till-tal online

Erbjud tal på er webbplats eller i er app för att göra innehållet tillgängligt för en större publik.

Speech Production

Produce your own audio files with our natural-sounding text to speech voices.

Inbäddade, pc- och serverlösningar

Ge en röst till robotar, system för utrop, telefonisystem med mera med hjälp av text-till-tal.

Börja använda text till tal idag

Gör era produkter mera tillgängliga med våra text-till-tal-lösningar.

Kontakta oss