Best Practices

Här hittar du länkar till sidor på vår webbplats där vi presenterar rekommendationer gällande implementeringen av ReadSpeaker, hur du kan använda text-till-tal på din webbplats eller i din mobila app, hur våra produkter fungerar, samt hur några av våra kunder har implementerat våra produkter. En del av informationen finns endast tillgänglig på engelska.

Tips och råd gällande Lyssnaknapp och spelare

    Användning av text-till-tal online

      Produkternas funktioner

      Kundimplementeringar