Sveriges Hembygdsförbund talsätter sin hemsida med ReadSpeaker, då de främjar tillgänglighet och inkluderande i samhället. De firar 100 års-jubileum under 2016 och har utlyst året till Hembygdens år. Jubileet blir ett tillfälle för gemenskap, fest och glädje. De ska fira en av Sveriges största folkrörelser och uppmärksamma allt det arbete som utförs i drygt 2 000 medlemsföreningar. Det finns ca 2 000 hembygdsföreningar över hela Sverige. Tillsammans har de ca 430 000 medlemmar. På landsbygden verkar föreningen ofta i en by eller en socken. I större städer är ofta kyrkoförsamlingen det geografiska området för föreningen. Föreningarna är helt självständiga, de drivs ideellt och är öppna för alla. Föreningarna samverkar regionalt i 26 hembygdsförbund och nationellt i Sveriges Hembygdsförbund. Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden och vilar på en gemensam värdegrund: Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.