Acapela Group och VoiceCorp (ReadSpeaker) förstärker sitt samarbete och bildar ett starkt team för talande webb och ökad tillgänglighet. Genom att ingå ett så kallat preferred partner-avtal förstärker Acapela och VoiceCorp – med den väletablerade tjänsten ReadSpeaker för talande webb – nu sitt samarbete. Med Acapelas högkvalitativa text-till-tal-röster och VoiceCorps innovativa ReadSpeaker-lösningar för talsättning av webbinnehåll är förutsättningarna optimala för att kunna tillhandahålla det bästa erbjudandet på marknaden. Allt fler webbplatsägare blir medvetna om vikten av att göra sitt innehåll tillgängligt för så många människor som möjligt. Genom att erbjuda uppläsning av webbsidornas innehåll ger man fler människor en bättre förutsättning att ta del av informationen och med funktioner som ”embedded highlighting”, synkroniserad markering av texten, förbättras tillgängligheten ytterligare. Personer med lässvårigheter (dyslexi) eller ett annat modersmål, äldre människor och vissa grupper av synskadade är exempel på grupper som har nytta av detta. En växande målgrupp är också de som inte har någon funktionsnedsättning i traditionell bemärkelse men befinner sig i en situation där det helt enkelt fungerar bättre att ta del av informationen genom att lyssna än att läsa, exempelvis då man kör bil, är ute och går eller vill kunna göra flera saker samtidigt. VoiceCorp erbjuder lösningar anpassade för olika typer av kunder, från stora företag och organisationer till den enskilde bloggaren. I och med det nya avtalet kommer samtliga tjänster att inkludera Acapelas breda utbud av ytterst naturliga syntesröster. ”Acapela har en mycket god kvalitet på sina röster vilket är avgörande för användarupplevelsen. Ju bättre det låter desto fler kommer att använda tjänsten. Att de dessutom kan erbjuda röster på upp till 30 språk är en stor fördel eftersom vi har kunder över hela världen”, kommenterar Niclas Bergström, VD på VoiceCorp. ”VoiceCorp är ett av de företag som ligger längst fram när det gäller lösningar för talande webb. De utvecklar hela tiden sina tjänster med nya innovativa och mycket användbara funktioner. Vi är glada att fördjupa samarbetet med dem och att kunna rekommendera dem till de kunder som efterfrågar talande webb”, säger Lars-Erik Larsson, VD på Acapela Group.