Att implementera verklighetstrogna AI-drivna syntetiska röster i din chatbot är ett enkelt sätt att göra användarupplevelsen inom offentlig service mer inkluderande

Experter på användarupplevelse och innovation inom myndigheter vet allt om hur digital teknik har förändrat konsumentvanor. Och de är medvetna om att dagens ständigt uppkopplade invånare även förväntar sig att offentlig sektor ska vara tillgänglig dygnet runt. Hur kan AI-drivna syntetiska röster bistå? 

Uppdraget: Jämställd service till alla invånare

Det är regeringens uppgift att på både lokal och nationell nivå hålla alla invånare informerade på ett sätt som är relevant, personligt och lättillgängligt. Precis som sina motsvarigheter inom den privata sektorn frågar sig offentliga tjänsteleverantörer hur de konsekvent kan nå alla invånare, oavsett ålder, förmåga eller språkkunskaper. 

De ser över interaktionen mellan myndighet och invånare och arbetar för att offentlig service ska vara demokratisk i flera kanaler, så som på webben, i våra mobiltelefoner och i sociala medier. Digital omvandling är ett sätt att möta de föränderliga behov och förväntningar invånarna har. Det är också en värdefull tillgång: Med digitala lösningar kan ofta upprepade förfrågningar besvaras automatiskt, vilket lämnar utrymme för personal på kontaktcenter att såväl öka värdet på tjänsten som att uppleva större arbetstillfredsställelse genom att lösa komplexa problem. Digitala lösningar automatiserar stora volymer av rutinförfrågningar och är samtidigt kostnadseffektiva, flexibla och skalbara.

För många leverantörer av offentliga tjänster är det ett första steg i den digitala omvandlingen att införa textbaserade chatbottar som ger information och besvarar vanliga frågor på webbplatser eller i mobilappar. Trots att textbaserade konversationsapplikationer har bevisats utgöra säkra miljöer för automatiserade interaktioner är denna typ av interaktion inte tillräckligt demokratisk.

Röstaktiverade chatbottar är den mest inkluderande digitala lösningen

Figur som visar en chatbot med text till talfunktion.

Textbaserade konversationslösningar öppnar en mängd alternativ för interaktionen mellan invånare och myndighet. Med tanke på att riktlinjerna för offentlig sektor följer W3C-riktlinjerna (World Wide Web Consortium) om tillgänglighet är det dock viktigt att den offentliga sektorn gör alla onlinetjänster tillgängliga. Med AI-drivna syntetiska röster som tillägg till konversationslösningar inkluderas även de invånare som föredrar talade konversationer, har låg läskunnighet, samt icke-inhemska användare.

Högkvalitativt text-till-tal är nyckeln till ökat engagemang

Den goda nyheten är att det går lika enkelt och snabbt att lägga till ReadSpeakers verklighetstrogna text-till-tal-verktyg i dina chatbottar som att implementera API i din befintliga chatbot. Detta tillägg ökar dramatiskt engagemanget, vilket gör det möjligt för chatbottar att uttrycka dynamiskt innehåll och automatiskt ge personliga svar i farten till en mängd olika typer av användare.

Leverantörer av offentliga tjänster vet att det sätt på vilket de interagerar med invånarna och kvaliteten på de digitala upplevelser de erbjuder ofta är avgörande för hur konsumenterna betygsätter företag. I själva verket påverkar detta tankesätt också hur invånare upplever offentlig service.

Taltjänster förbättrar användarupplevelsen inom offentlig service

Generellt tenderar vardagliga uppgifter, som att betala skatt, förnya körkort eller begära information om förmåner, vara de mer effektfulla interaktioner som invånare har med sina lokala och centrala förvaltningar. För lokala och statliga myndigheter är kvalitet och konsekvens inom offentlig service en avgörande faktor för att inge förtroende och lämna ett positivt intryck.

När statliga system till följd av Covid 19-pandemin plötsligt översvämmas av aldrig tidigare skådade volymer av frågor blir tillförlitlighet, skalbarhet och konsekvens i tjänsternas kvalitet en avgörande faktor för hur pass pålitlig invånarna uppfattar att offentlig service är.

ReadSpeaker är din partner för avancerade text-till-tal-lösningar

ReadSpeaker har arbetat med kommuner och myndigheter över hela världen i över 20 år. Faktum är att dina lokala eller regionala myndigheter redan kan ha använt ReadSpeakers tjänst webReader för att förbättra sin tillgänglighet online. Denna lösning konverterar omedelbart onlineinnehåll till verklighetstroget tal, så att alla kan förstå digitalt innehåll.

Våra lösningar är dessutom integritetsdrivna och GDPR-kompatibla: ReadSpeaker kommer aldrig att lämna över sina kunders eller slutanvändares data till tredje part och i EU-datacentret används endast egna servrar. 

Våra över 90 verklighetstrogna, AI-drivna syntetiska röster på över 30 språk är plattformsoberoende och ger omedelbart röst åt din textbaserade chatbot. ReadSpeaker uttrycker på ett tillförlitligt sätt röstaktiverade applikationer såväl online som offline. Ta en titt på vår demosida för att uppleva våra text-till-tal-röster och höra dem läsa typiska svar för din chatbot.

Lägg enkelt till verklighetstroget text-till-tal till din chatbot

Visste du att du kan röstaktivera din chatbot i tre enkla steg? 

  

  1. Välj de språk och den röst som du vill använda
  2. Implementera dina favoritröster från ReadSpeaker i ditt system med hjälp av API-nyckeln ReadSpeaker och kopiera vår kod. Vi kan erbjuda kod för de mest utbredda programmeringsspråken, inklusive PHP, Java, C# och iOS.
  3. Vi hjälper dig! Vårt supportteam är redo att ge dig personlig service efter dina specifika krav.
Person som skriver på en bärbar dator med bilder av ljudbubblor för text-till-tal-ljud

För att sammanfatta: Om vi har inspirerat dig att komplettera din public service-chatbot med uttrycksfulla röster, kontakta oss idag för att diskutera nästa steg i din förändringsresa när det gäller röst.