På Skolverkets hemsida kan du nu lyssna på omsvenskaskolan.se och få en introduktion till det svenska skolsystemet. Sidan är översatt till 14 olika språk och sex av språken har en uppläsningsfunktion med ReadSpeaker. På de här språken kan du nu lyssna på informationen: arabiska

  • engelska
  • franska
  • polska
  • svenska
  • thailändska