Digitala världsbibliotekets webbplats är talsatt med hjälp av tjänsten ReadSpeaker Expanding Player och tilläggstjänsten Embedded Highlighting. Nu kan du till exempel lyssna på USA:s självständighetsförklaring. World Digital Library