Till sin nya webbtjänst för vårdenhetsval har Kela, Finlands motsvarighet till Försäkringskassan, valt ReadSpeaker. Tjänsten innehåller information om valfriheten i den nationella hälso- och sjukvården och den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. Vårdenhetsval.fi publiceras även på svenska och engelska före slutet av 2015, allt uppläst med ReadSpeakers röster.