Myndigheter och kulturella besöksmål, som har en strid ström av såväl fysiska besökare som besökare på webben, har ett fortsatt ökat intresse för ReadSpeakers lösningar. Självklart är vi glada över att kunna hjälpa till med tillgängligheten och att vara leverantör av talsättning till viktiga och intressanta instanser. Migrationsverket, Regeringen, Riksdagen, Historiska Museet, Skansen och Liseberg är några av våra kunder inom segmentet.