Gale, en del av Cengage Learning, förser läroanstalter med utbildningsmaterial. I och med detta har Gale under lång tid haft möjlighet att samla feedback från studenter, lärare och forskare om hur man gör sin information mer tillgänglig. En del av den feedback som Gale hörsammade var att dess användare ville ha möjlighet att lyssna på texterna. Gale valde att inkorperera ReadSpeaker® för att lägga till text till tal-funktioner i sina databaser, vilket ger Gales användare möjlighet att få innehållet uppläst för dem förutom att kunna läsa det. Gale betonar att tillgänglighet är den ojämförligt främsta drivkraften bakom implementeringen av ReadSpeaker®.

En av de vanligaste kommentarer som vi hörde från våra kunder var att vi behövde tillgodose behoven hos de elever för vilka det var en utmaning att läsa text på en skärm: de som har någon form av läshandikapp, de med inlärningssvårigheter, de med engelska som andraspråk och studenter som är synskadade. Från denna feedback, kände vi att genom att göra vårt innehåll tillgängligt med text-till-tal var den naturliga lösningen.

Läs mer om hur ReadSpeaker® hjälper Gales studenter och forskare med diverse läshandikapp – allt från tidsbrist till synnedsättningar – att få utbildningsmaterialet att komma till god användning. Läs också Gales pressrelease på deras blogg.