Skolansdag logoDen 13 september 2016 arrangeras Skolans Dag. Denna dag instiftades av Lärarnas Riksförbund 2008 för att sätta skolan i centrum. Med Skolans Dag vill Lärarnas Riksförbund uppmärksamma och betona alla elevers rätt till kunskap. Målet är en likvärdig skola för alla. ReadSpeaker arbetar för allas lika rätt till information på nätet, och har smidiga, tekniska lösningar för alla med bland annat läs- och skrivsvårigheter. ReadSpeaker ger innehållet på Lärarnas Riksförbunds hemsida en röst, lyssna du också!