Engagera och motivera eleverna, både i klassrummet och hemma.

Uppläst innehåll ökar alla elevers förståelse och medger även bimodal inlärning samt användarvänlighet med modal åtkomst. ReadSpeaker kan integreras med praktiskt taget alla lärplattformar och stödjer universell inlärning eftersom innehållet förstärks med ljud. Kom till vår monter A 31 på SETTdagene i Norge mellan den 29-30 november, så berättar vi mer!

Att kursmaterial är tillgängligt för alla elever är helt avgörande för dagens utbildningsinstitutioner. Forskning visar att text-till-tal-tekniken förbättrar ordigenkänning, ordförråd, förståelse, flyt, precision och minne, samt ökar motivationen och stärker självförtroendet.

ReadSpeakers text-till-tal-lösningar ökar räckvidden för onlineinnehållet genom att skapa en ljudversion av kurser, lektioner, förhör, uppgifter, läsuppgifter och allt annat textbaserat innehåll. Våra webbaserade lösningar integreras enkelt med alla typer av lärplattformar och ger eleverna smidig åtkomst samtidigt som lärarna får omfattande hanterings- och rapporteringsverktyg. Vår personliga läslösning, ReadSpeaker TextAid, hjälper både elever som har lässvårigheter och de som ska lära sig läsa.

Vilken ReadSpeaker-lösning passar just dig?

ReadSpeaker webReader Med en integrerad lösning för ledande LMS-leverantörer kan eleverna ta in och förstå onlinetexter snabbare med hjälp av textuppläsning och samtidig markering av text.

ReadSpeaker TextAid Eleverna kan läsa, skriva, forska och undersöka allt i samma användarvänliga webbverktyg, som dessutom är särskilt utformat för personer som kämpar med läsning och språk.

ReadSpeaker speechCloud API Uppläsning läggs till i mobilappar och gör innehållet tillgängligt för eleverna på ett praktiskt och lättlyssnat sätt.

ReadSpeaker docReader Eleverna kan titta och lyssna på ett flertal olika dokumentformat, på valfri enhet och utan några insticksprogram.

Custom Accessible Publishing Solution Lösningar för tillgänglighetsanpassad publicering Böckers och dokuments tillgänglighet ökar och förstärker läsupplevelsen.

ReadSpeaker TTS Production API Utbildningstexter omvandlas till högkvalitativt ljud, för produktion av ljudböcker eller digitala talböcker.