Migrationsverket logo

Migrationsverket är i dessa dagar högst aktuella och arbetar på högvarv för att alla nyanlända skall få den hjälp de behöver. Migrationsverket har en tillgänglig och informativ hemsida med möjligheten att kunna lyssna på all information på en mängd olika språk. ReadSpeaker är stolta över att vara Migrationsverkets leverantör av talsättning på hemsidan, en del av deras arbete för allas lika rätt till information och för mångfald.