Mobilearn logoMobilearn lanserar nu tillsammans med ReadSpeaker, som första tjänst i världen, uppläsning av sitt innehåll på persiska i mobilen. Persiska Farsi talas främst i Iran, Afghanistan (känd som Dari), Tadzjikistan och Uzbekistan (känd som Tajiki). Det är ett officiellt språk i var och en av dessa länder. Det finns ca 110 miljoner persiska farsitalare runt om i världen. Andra grupper av farsitalande återfinns i länder längs Persiska Viken (Bahrain, Irak, Oman, Yemen och Förenade Arabemiraten), samt stora grupper i USA. Mobilearn och ReadSpeaker har tidigare samarbetat kring uppläsning av arabiska, engelska och svenska i Mobilearn’s samhällsorienteringstjänst för nyanlända. Uppläsningen är oerhört uppskattad bland lässvaga, men även för de som vill öva svenska uttal då Mobilearn erbjuder en digital parlör till nyanlända för att underlätta språkinlärning samt kommunikation. ”Vi är idag ensamma om att kunna erbjuda uppläsning av webbaserat textinnehåll på persiska, och vi ser det här stödet som extra viktigt just nu med tanke på flyktingsituationen.” Säger Niclas Bergström, grundare och VD Readspeaker. Mobilearn interfaceMobilearn’s tjänst för samhällsorientering används av ca 130 kommuner i Sverige och har dessutom kunder bland annat inom utbildningssektorn, SFI samt stöd och matchning, och uppläsningen på persiska adderas nu på tjänsten utan extra kostnad.

”Det är en stor glädje att kunna erbjuda ytterligare en grupp nyanlända möjligheten att inkluderas i det svenska samhället på sina egna villkor” – säger Magnus Winterman som är VD på Mobilearn i Sverige.

Han fortsätter: – ”Mobilearn’s grundregel är att inkludera alla och inte exkludera någon varför vi är extra glada och stolta över att kunna leverera uppläsningen på ytterligare ett språk. Detta ger lässvaga möjligheten att ta del av det svenska samhället på samma villkor som alla andra”.