Naturhistoriska riksmuseet Naturhistoriska riksmuseets historia sträcker sig drygt 250 år bakåt i tiden. I år 2016 firar de 100 år i det hus i Frescati som ibland kallas Naturens palats. Verksamheten baseras på flera fantastiska samlingar, och med dem som bas skapar Naturhistoriska riksmuseet kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning genom ständigt vidgade perspektiv. Tillgänglighet och att så många som möjligt oavsett förutsättning skall kunna ta del av verksamheten på plats samt genom deras hemsida är något de hela tiden arbetar aktivt med. Vi på ReadSpeaker är glada och stolta över att få vara en del av deras fortsatta resa genom att leverera talsättning till deras spännande och informativa hemsida.