HELSINGIN SANOMAT är Nordens största prenumererade morgontidning och är Finlands ledande tidning med 945 000 dagliga läsare. Tidningen täcker 19 % av Finland och 51 % av Helsingfors. Den totala upplagan är närmare 400 000 exemplar. Dagstidningen är det mest använda annonsmediet i Finland och vi är glada och stolta över att samarbeta med denna mega-aktör.