Den senaste versionen av vår mest kraftfulla webbuppläsningsprodukt har nu fått fler användbara funktioner. Förutom att precis som tidigare att användaren kan välja vilken form av automatisk uppmärkning (Highlighting) som skall ske så kan användaren nu också välja uppläsningshastighet samt markera exakt vilken text som skall läsas. Markering av text har fått ett förbättrat beteende genom att visa en liten symbol intill det område användaren markerat och genom att klicka på symbolen så startar uppläsningen. Detta är speciellt användbart vid långa sidor med mycket text eftersom användaren inte längre behöver gå upp till själva lyssnaknappen som kan ligga längre upp på sidan. Uppdateringen är helt kostnadsfri för alla kunder som idag har ReadSpeaker Enterprise med denna tilläggsfunktion. Många kunder såsom Livsmedelsverket (www.slv.se) och Luleå kommun(www.lulea.se), har redan uppgraderat till den senaste versionen.