Vi på ReadSpeaker är stolta över att kunna presentera en uppdaterad version av ReadSpeaker webReader, vår uppläsningstjänst för textinnehåll på webben. Efter en givande användbarhetsstudie beslutade vi oss för att se över tjänsten och göra den ännu mer användarvänlig. Den nya versionen är nu här! De viktigaste uppdateringarna är:

  • En ny och förenklad Lyssna-knapp med ny spelare och nytt verktygsfält för ännu enklare användning.
  • Funktionen för automatisk skrollning är nu påslagen som standard. När Lyssna-knappen inte längre är synlig visas en ny kontrollpanel längst ned till höger på sidan.
  • Funktionen Textläge erbjuder användaren distraktionsfri läsning. Användaren kan se din webbsida i textläge och göra inställningar för textstorlek, text- och bakgrundsfärg mm.
  • Ny popup-meny med funktionerna Lyssna, Översättning och Ordbok visas när användaren markerar text på en sida.
  • Översättningsfunktionen möjliggör att ditt textinnehåll även når en internationell publik.
  • Funktionen Ordbok hjälper dina läsare att förstå texten och att lära sig nya ord när de läser dina webbsidor. De markerar bara ett ord på din webbplats för att hitta dess definition i en online-ordbok.

Läs mer om ReadSpeaker webReader på vår produktsida.

Information om hur du uppgraderar webReader

Om du redan har ReadSpeaker webReader på din webbplats:

  • Alla standardimplementeringar av ReadSpeaker webReader kommer att uppdateras automatiskt senast den 19 juni 2019.
  • Om du inte har vår standardimplementering, kontakta din säljkontakt hos ReadSpeaker för att få information om hur du uppgraderar.
  • Om du har lagt till en sida om hur ReadSpeaker webReader fungerar på din webbplats rekommenderar vi att du byter ut den mot en uppdaterad version, inklusive nya bilder. En uppdaterad mall till sidan finns i din kundportal.

Om du inte har ReadSpeaker på din webbplats än:

Varför behöver du text-till-tal på din webbplats?

Textinnehållet på din webbplats inte är så tillgängligt för dina besökare som det skulle kunna vara. Vissa användare har svårare att tillgodogöra sig ditt textinnehåll. Dessa användare omfattar de som har låg läskunnighet, inlärningssvårigheter, nedsatt syn, språkinlärare, den växande äldre befolkningen och alla som söker ett enklare sätt att få tillgång till digitalt innehåll. Läs gärna mer på webReaders produktsida.

Kontakta oss gärna för att komma igång med ReadSpeaker webReader!